logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  W miniony weekend odbył się dwudniowy „Inkubator Szkolnego Klubu Wolontariusza”

  Inkubator jest jednym z wielu działań Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu mających na celu wspieranie i promocję idei wolontariatu w Bydgoszczy

  Inkubator Szkolnego Klubu Wolontariusza – to forma kompleksowego wsparcia dla szkół, które chciałyby stworzyć szkolny klub wolontariusza lub rozwinąć go, czy poprawić jego działanie. W związku z trwającą epidemią wywołaną przez wirus SARS – CoV- 2, troszcząc się o bezpieczeństwo uczestników, warsztaty odbyły się w formie online. Za część merytoryczną odpowiedzialna była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej.  CEO to największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce. Zajmuje się realizacją programów edukacyjnych, prowadzi szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe dla nauczycieli i dyrektorów. Pracownicy posiadają 25-letnie doświadczenie, wiedzę ekspercką i współpracę z praktykami. Koordynują m.in. program rozwoju wolontariatu w szkołach, który jest finansowany przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.

   

  Zakres tematyczny szkoleń, które odbyły się w sobotę to m.in. formalno-prawne aspekty wolontariatu szkolnego, tworzenie koła wolontariatu, budowanie zespołu, stop – klatka (podsumowanie, wymiana dobrych praktyk, interwizje), motywowanie, indywidualne pomysły, plany, harmonogramy, promocja działań woluntarystycznych.

   

  Celem tych szkoleń było przede wszystkim wsparcie nauczycieli – opiekunów klubów wolontariatu, ale również dyrektorów – w jaki sposób wspierać rozwój wolontariatu na terenie placówki.

   

  Zainteresowanie tego typu działaniami jest tak duże, a odbiór szkoleń tak pozytywny, że z pewnością odbędą się kolejne edycje.

   

  Więcej informacji o kompleksowym wsparciu wolontariatu szkolnego znajdą Państwo TUTAJ