logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

   

   

  W związku z postulatami Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz środowiska III sektora w mieście jak również idąc za potrzebą stworzenia miejsca, które sprzyjałoby współpracy lokalnych organizacji pozarządowych, nieformalnych grup inicjatywnych działających na rzecz bydgoszczan oraz bydgoszczanek i wyzwalało ich aktywność, Prezydent Rafał Bruski na początku 2016 roku zdecydował o przekazaniu lokalu w budynku przy ul. Gdańskiej 5 na Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

  Od tego momentu ruszyły szerokie konsultacje w środowisku III sektora w Bydgoszczy w formie spotkań, dyskusji, ankiet – kilkaset organizacji pozarządowych wyraziło chęć współdziałania w przyszłym centrum. W lokalu przy ul. Gdańskiej 5 (przed remontem) odbyło się kilka spotkań, na których zastanawialiśmy się wspólnie, jak nasza wspólna przestrzeń powinna wyglądać, aby spełniać jak najlepiej stawiane przed nią oczekiwania przyszłych użytkowników.

  Z konsultacji wysnuł się obraz, którego trzymano się przy remoncie przestrzeni. Przede wszystkim miała być dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, seniorów, rodziców z dziećmi, miała być plastyczna – aby każdy mógł się tu czuć jak u siebie. Całość została podzielona na sale warsztatowe, mniejszą salę konferencyjną, dużą salę konferencyjną, biura oraz przestrzeń wystawienniczą. Pomiędzy salami konferencyjnymi oraz przestrzenią wystawienniczą znajdują się mobilne ścianki, co daje możliwość zorganizowania dużego wydarzenia. Zgodnie z oczekiwaniami przedstawicieli organizacji pozarządowych w BCOPW można „wynająć” niewielką szafkę na dokumenty oraz korzystać z adresu Centrum jako adresu korespondencyjnego.

  8 października 2018 roku Centrum zostało uroczyście otwarte. Od tego momentu cieszy się ogromną popularnością wśród przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych. 

  Jednocześnie, Miasto Bydgoszcz podjęło starania o pozyskanie środków unijnych na adaptację BCOPW.

  W dniu 10 stycznia 2019 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wsparcia Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu" w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.06.04.01-IŻ.00-04-221/18 dla poddziałania 6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonowania w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

  Umowa o dofinansowanie projektu nr UM.WR.431.1.225.2019 została podpisana w dniu 25 września 2019 r.

  Szczegółowy opis projektu