logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Karta Czytelnika/Czytelniczki - do pobrania

   

   

  „WSPÓŁCZESNA” – BIBLIOTEKA SPOŁECZNIKA

  REGULAMIN KORZYSTANIA

   

  1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych BCOPW jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych w niniejszym regulaminie.

  2. Biblioteka bezpłatnie służy Użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami oraz zapewnia obsługę biblioteczną i informacyjną. Dla Czytelnika

  3. Do korzystania ze zbiorów bibliotecznych uprawnieni są Czytelnicy Biblioteki, którzy dokonali uprzedniego zapisu w Bibliotece, wypełniając Kartę Czytelnika/Czytelniczki.

  4. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę BCOPW wykorzystywane
  są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu.

  5. Czytelnik/Czytelniczka może wypożyczyć książkę wyłącznie na swoje nazwisko.

  6. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki.

  7. Każdą książkę można wypożyczyć na okres do trzech tygodni, z możliwością przedłużenia o kolejne dwa tygodnie.

  8. Każdy Czytelnik/Czytelniczka odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.

  9. Za zagubioną lub zniszczona książkę, należy odkupić taką samą, a gdy jest to niemożliwe wówczas inną wskazana przez Bibliotekarza.

  10.Czytelnik/Czytelniczka wypełniając Kartę Czytelnika/Czytelniczki jest zobowiązany do okazania dokumentu ze zdjęciem celem potwierdzenia tożsamości.

  11. Wszystkie książki należy szanować.