logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

AKTUALNE PRZEPISY PRAWNE:

 

USTAWA Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE - TUTAJ
(DZ. U. z 2020 r. poz. 1057)

USTAWA Z DNIA 7 KWIETNIA 1989 R. PRAWO O STOWARZYSZENIACH - TUTAJ
(Dz. U. z 2019 r. poz. 713, z 2020 r. poz. 695)
 

USTAWA Z DNIA 6 KWIETNIA 1984 R. O FUNDACJACH - TUTAJ
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1491, z 2020 r. poz. 695)

PROGRAM WSPÓŁPRACY MIASTA BYDGOSZCZY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2021 - TUTAJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI "PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA BYDGOSZCZY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2020” - TUTAJ

PROGRAM BYDGOSKI WOLONTARIAT 2016 - 2020 - TUTAJ

 

WZORY DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ:

MAŁE GRANTY:

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

KONKURSY OFERT

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO- TUTAJ

UMOWA O REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO - TUTAJ

PRZYDATNE STRONY INTERNETOWE:

OTWARTE KONKURSY OFERT MIASTA BYDGOSZCZY - TUTAJ

ELEKTRONICZNY GENERATOR OFERT WITKAC.PL - TUTAJ

ARCHIWUM ROCZNYCH PROGRAMÓW WSPÓŁPRACY MIASTA BYDGOSZCZY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - TUTAJ

RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO MIASTA BYDGOSZCZY - TUTAJ

RADA DS. RÓWNEGO TRAKTOWANIA MIASTA BYDGOSZCZY - TUTAJ

RADA SENIORÓW MIASTA BYDGOSZCZY - TUTAJ

BYDGOSKI BUDŻET OBYWATELSKI - TUTAJ

BYDGOSKIE KONSULTACJE - TUTAJ

DARMOWY PROGRAM DO ROZLICZANIA DEKLARACJI PODATKOWYCH PIT - TUTAJ

PODMIOTY POSIADAJĄCE STATUS OPP W BYDGOSZCZY W 2019 R. - TUTAJ

PUBLIKACJE DOT. WOLONTARIATU - TUTAJ

KOMITET DO SPRAW POŻYTKU PUBLICZNEGO - TUTAJ

NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI – CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO – TUTAJ

PORTAL INTERNETOWY NGO.PL - TUTAJ