logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Wolontariat w Szkołach - wsparcie, szkolenia rok szkolny 2023/2024  Szkoła może być miejscem, które pomaga uczniom i uczennicom zdobywać doświadczenia wolontariackie zgodne z ich zainteresowaniami, uczy dostrzegać płynące z niego wartości, a jednocześnie uwrażliwia na to, że działania na rzecz innych powinny uwzględniać rzeczywiste potrzeby grupy, której chcemy pomóc. Ofertę wsparcia kierujemy zarówno dla szkół, które dopiero rozpoczynają przygodę z wolontariatem (chcą założyć koło/klub wolontariusza i zaplanować jego działania), jak i dla tych, które mają już spore doświadczenie, ale liczą na inspirujące pomysły, okazje do wymiany doświadczeń, chcą tchnąć nowe życie w szkolny wolontariat. W roku szkolnym 2023/2024 w ramach pomocy, którą oferujemy dostępne będą następujące działania:

  Działanie 1. Bieżące wsparcie – doradztwo indywidualne

  Indywidualne konsultacje z pracownikami Biura Aktywności Społecznej dla opiekunów początkujących oraz już działających klubów, którzy potrzebują wsparcia w konkretnych, bieżących sprawach (podpisanie porozumienia, wydanie zaświadczenia, pomoc w znalezieniu oferty wolontariatu, odpowiedzi na pytania związane z organizacją wolontariatu, pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami prowadzącymi wolontariat młodzieżowy itp.), ale także dla tych, którzy chcieliby skorzystać z indywidualnego doradztwa w zakresie rozwoju wolontariatu w szkole. Możliwość otrzymania dzienniczków wolontariusza.

  UWAGA! W roku szkolnym 2023/2024 Biuro Aktywności Społecznej nie będzie wydawało zaświadczeń o pracy wolontariuszy szkolnych klubów wolontariusza. Zaświadczenie o pracy wolontariusza w ramach szkolnego klubu wolontariusza wydaje dyrektor/ka szkoły, w ramach konkretnych organizacji – jej prezes/ka.

  Działanie nr 2. Bieżące wsparcie – warsztaty, szkolenia, spotkania

  Szkolenia, warsztaty znajdujące się w bieżącej ofercie BCOPW skierowane do organizatorów wolontariatu (nauczycielek i nauczycieli opiekunów szkolnych klubów wolontariatu, pracowników jednostek miejskich oraz przedstawicieli bydgoskich NGO-sów) Spotkania mają charakter praktyczny i prowadzone są aktywnymi metodami przez doświadczonych trenerów, praktyków i ekspertów. Szkolenia dotyczą m.in. formalnych i prawnych aspektów wolontariatu, organizacji akcji wolontariackich, sposobów pracy z wolontariuszem, wymiany dobrych praktyk wolontariatu.

  Możliwość zorganizowania spotkania dla dzieci/młodzieży w szkole lub w BCOPW Gdańska 5
  z praktykami/aktywnymi wolontariuszami.

  Działanie nr 3. „Inkubator Szkolnego Klubu Wolontariusza”

  Dla szkół, które chciałyby stworzyć szkolny klub wolontariusza lub rozwinąć go i poprawić jego działanie. Zgłaszając się do programu, szkoła zobowiązuje się wziąć udział we wszystkich przewidzianych dla tego działania formach wsparcia, dlatego rekomendujemy tę ścieżkę szkołom,
  w których pracownicy chcą podnieść swoje kompetencje, poświęcając czas i energię na rozwijanie wolontariatu.

  Inkubator obejmuje:

  ·         2-dniowe szkolenie dla przedstawicieli szkoły (opiekun wolontariatu + dyrektor),

  ·         spotkanie indywidualne z zespołem zaangażowanym w projekt wolontariatu w szkole
  z możliwością zaproszenia do szkoły eksperta/aktywnego wolontariusza na warsztaty dla uczniów,

  ·         1 spotkanie ewaluacyjne dla opiekunów wolontariatu (jesień 2024 - 1 osoba z każdej szkoły),

  ·         materiały pomocnicze (dzienniczki dla uczniów),

  ·         możliwość udziału w gali Bydgoski Wolontariusz Roku oraz innych wydarzeniach organizowanych przez Miasto Bydgoszcz.

  szczegółowe informacje będą dostępne na stronie www.bcopw.pl

   

  Jesteśmy też otwarci na Państwa inicjatywy dotyczące promocji idei wolontariatu.

   

  KONTAKT

   

  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu [BCOPW]

  ul. Gdańska 5
  85-005 Bydgoszcz
  e-mail: bcopw@um.bydgoszcz.pl
  tel. +48 (52) 58 59 111 (Welcome Desk)


   Biuro Aktywności Społecznej [BAS], Urząd Miasta Bydgoszczy
  ul. Gdańska 5 (I PIĘTRO)
  85-005 Bydgoszcz
  e-mail: ngo@um.bydgoszcz.pl 
  tel. +48 (52) 58 59 445 (Sekretariat)

  W razie pytań dotyczących wsparcia dla szkolnych klubów wolontariatu zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Aktywności Społecznej

  Osoba odpowiedzialna za współpracę ze szkolnymi klubami wolontariatu to pani Karolina Jaruszewska
  52 58 59 273, mail karolina.jaruszewska@um.bydgoszcz.pl

   

  www.bcopw.pl

  Znajdź nas na FB: www.facebook.com/bydngo