logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Współpraca Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi realizowana jest w oparciu o przyjmowany corocznie przez Radę Miasta Bydgoszczy program współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Dokument powstaje w sposób partycypacyjny: we współpracy z przedstawicielami organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w Bydgoszczy, jest poddawany konsultacjom społecznym, jak również opiniowany przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy.

    Programy oraz sprawozdania z ich realizacji za poszczególne lata - TUTAJ

     

    KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU NA 2024 r. :