logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy to organ konsultacyjny i opiniodawczy w zakresie współpracy Miasta Bydgoszcz z trzecim sektorem. Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych.

    Sprawozdania z działalności RDPP - TUTAJ

    Więcej informacji TUTAJ

    Informacja nt. wyborów do RDPP (kadencja 2023-2026) - TUTAJ