logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

„Współczesna”- biblioteczka Społecznika/SpołeczniczkiW Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW Gdańska 5)
działa „Współczesna” - biblioteczka Społecznika/Społeczniczki.
W jej ramach niezwykle prężnie rozwija się „równościowa” półka z książkami.

Inauguracja biblioteczki odbyła się w 2022 roku, podczas bydgoskich obchodów „Maja – miesiąca równości i różnorodności”. Powstała z inicjatywy Biura Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy, przy wsparciu Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania.

W ofercie biblioteczki znajdują się książki o tematyce antydyskryminacyjnej, szerzące wiedzę o prawach człowieka i wspierające emancypację mniejszości, będące źródłem opowieści o świecie dla młodszych i starszych. Biblioteczka ma na celu uwrażliwienie czytelników i czytelniczek na literaturę opowiadającą historie z różnych stron świata. Podstawowym zadaniem „Współczesnej” - biblioteczki Społecznika/Społeczniczki jest edukowanie, że możemy się spotkać w najbardziej nieoczekiwanych i różnorodnych przestrzeniach solidarności, a także rozwijanie wrażliwości, czułości i empatii.

Biblioteczka służy użytkownikom wszystkimi swoimi zbiorami bezpłatnie. Wystarczy założyć kartę biblioteczną, by jednorazowo wypożyczyć dwie książki na 3 tygodnie.

W ramach działalności biblioteczki odbywają się również cykliczne spotkania z książką, m. in. webinary, czy warsztaty dla dzieci.

Serdecznie zapraszamy wszystkie Społeczniczki i wszystkich Społeczników do korzystania z zasobów „Współczesnej”.