logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Przypominamy o nowym obowiązku dla NGO zarejestrowanym w KRS
  Obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) minął 31 stycznia 2022 r. W przypadku niedokonania przez organizację zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w ww. terminie należy dokonać tej czynności niezwłocznie.

  Zmiana wynika z uchwalonej w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

  Brak zgłoszenia informacji do CRBR w ww. terminach naraża stowarzyszenie lub fundację na sankcję administracyjną w postaci kary pieniężnej.

  Zgłoszenia do CRBR składa się bezpłatnie w formie elektronicznej na stronie crbr.podatki.gov.pl.

  Obowiązek zgłoszenia informacji do CRBR nie dotyczy związków stowarzyszeń oraz stowarzyszeń zwykłych.

  Cały komunikat został umieszczony na BIP BydgoszczTUTAJ