logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Nowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
  We wtorek, 15 września odbyło się pierwsze posiedzenie nowej Rady Działalności Pożytku Publicznego miasta Bydgoszczy. 16-osobowa Rada, powołana przez prezydenta Rafała Bruskiego, będzie pracować przez najbliższe trzy lata.  Prezydent Rafał Bruski wręczył dziś (15.09) nominacje nowym członkom Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, RDPP jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy miasta z tzw. trzecim sektorem. Spotkanie było także okazją do wręczenia podziękowań członkom i członkiniom Rady poprzedniej kadencji. Specjalne podziękowanie od prezydenta trafiły do Pani Jolanty Matuszewskiej, przewodniczącej II, III i IV kadencji RDPP.

  Nowa Rada liczy 16 członków, w tym: czterech przedstawicieli Rady Miasta Bydgoszczy, czterech przedstawicieli prezydenta Bydgoszczy oraz ośmiu przedstawicieli działających w mieście organizacji pozarządowych (ci ostatni zostali wybrani w drodze wyborów spośród kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe). Podczas inauguracyjnego spotkania członkowie RDPP wybrali spośród siebie członków Prezydium. Piąta kadencja Rady potrwa do 2023 roku.

  Przedstawiciele Rady Miasta Bydgoszczy: Janusz Czwojda, Bernadeta Michałek, Kazimierz Drozd, Katarzyna Zwierzchowska.

  Przedstawiciele Prezydenta Miasta Bydgoszczy: Dorota Glaza, Marlena Plebańska – Kaczor, Jolanta Malak, Bernadeta Różańska-Majchrzak.

  Przedstawiciele organizacji pozarządowych: Krzysztof Badowski, Paweł Górny, Adam Jaworski, Beata Kobus, Anna Osińska, Halina Owsiannikow, Krzysztof Rębacz, Małgorzata Stawicka.

  - Skład piątej kadencji Rady Działalności Pożytku Publicznego to mieszanka doświadczenia i nowej energii. Część członków będzie kontynuować swoją działalność w tym organie, a część to nowi przedstawiciele. Cel jest jeden - pomaganie i wspieranie organizacji pozarządowych. Życzę pozytywnych i dobrych pomysłów. Opierajcie swoją pracę na współpracy i zrozumieniu - mówił prezydent Rafał Bruski.