logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  „Prawa człowieka. Dostrzegam” - wernisaż wystawy
  Wystawę fotograficzną autorstwa Macieja Byczkowskiego „Prawa człowieka. Dostrzegam” już od 9 maja 2023 będzie można oglądać w Galerii „Gdańska 5” w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5. Uroczyste otwarcie zaplanowano na godzinę 17.00. Wystawa inauguruje drugą edycję „Maja równości, różnorodności i praw człowieka”, czyli inicjatywy promującej działania dotyczące praw człowieka, wielokulturowości, różnorodności i równych szans bez względu na odmienności świadczące o wyjątkowości każdego mieszkańca i każdej mieszkanki Bydgoszczy.  Pierwsza część wystawy zaprasza w podróż w różne zakątki Ziemi. Zdjęciom towarzyszą wybrane artykuły z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Specjalnie dobrane słowa i obrazy wspólnie ilustrują takie pojęcia jak: Równość, Braterstwo, Prywatność, Twórczość… Ta część inspiruje do podróży w głąb siebie i poruszenia wyobraźni. Celem wyprawy – wystawy jest dotarcie do źródeł braterstwa. To globalne przesłanie pokoju i nadziei.

  W drugiej części wystawy pt. „Dziedzictwo” pracom fotograficznym autorstwa Macieja Byczkowskiego towarzyszą wybrane cytaty przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej skoncentrowanej na człowieku i przynależnych mu prawach. To Polska właśnie, tak dostojnie i mądrze, przypomina o prawach człowieka. Dziedzictwo myśli polskiej, opatrzone fotografiami z Wilanowa i innych miejsc ojczystych, staje się na naszych oczach wielowymiarowym dziełem serca. Dla Wszystkich…

  Maciej Byczkowski
  to podróżnik i fotograf, muzyk i biznesmen. Autor wystawy, zdjęć do publikacji i wydawnictw. Fascynuje go impresjonizm jako forma, która pozwala dostrzec w jednym obrazie wiele jego implikacji, dzięki grze światła, kolorów oraz uzyskanej w ten sposób iluzji. Wystawa wpisuje się w obchody 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej organizatorem jest firma ENSI, zajmująca się bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. W swoich działaniach edukacyjnych i merytorycznych firma kładzie nacisk na aspekt ochrony prawa do prywatności, która stanowi integralną część ludzkiej godności i wolności osobistej. Wystawa pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.


  Wystawę można oglądać do końca maja.