logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Forum Seniora „Żyjmy Dłużej”
  ...dłużej, i chciałoby się dodać, lepiej, w dobrym zdrowiu oraz samopoczuciu, realizując plany i marzenia. To wszystko możliwe, trzeba jednak o siebie dbać, słuchać własnego ciała i żyć z nim w zgodzie. Pomocnych porad w tym zakresie udzielać będą bydgoskim seniorkom i seniorom prelegenci Forum Seniora „Żyjmy Dłużej” – już 15 listopada. Przyjmujemy telefoniczne zapisy uczestników. Wydarzenie kolejny już raz organizuje Bydgoska Rada Seniorów, która jest gremium doradczym i opiniodawczym dla samorządu.  „Cieszę się i doceniam aktywność Bydgoskiej Rady Seniorów, która podejmuje inicjatywy powszechne, otwarte i ważne dla bydgoszczanek i bydgoszczan” mówi Prezydent Rafał Bruski.

  W programie Forum znajdą się zagadnienia związane m.in. z opieką uzdrowiskową czy pilotażowym projektem przeglądu lekowego dla seniorów. Odrębny panel poświęcony będzie komunikacji – „uciekającym słowom” i innym logopedycznym objawom, które warto w porę wychwycić. Porozmawiamy także o sztuce, która okazuje się doskonałym lekarstwem na wiele problemów. Całość zakończy koncert – niespodzianka.
  Szczegółowy program poniżej.

  „Ostatnie forum odbyło się w roku 2019. W czasie pandemii byliśmy ostrożni i zawiesiliśmy projekt. W tym roku wracamy i zapraszamy. Będzie okazja do posłuchania wykładów na tematy ważne, czasami trudne, ale na pewno nam seniorom potrzebne. Ponadto przewidzieliśmy dla uczestników koncert. Chętni będą także mieli okazję zwiedzenia ciekawego budynku bydgoskiego Ratusza” zaprasza Maria Gałęska, Przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów.

  Forum odbędzie się we wtorek, 15 listopada, w godzinach 11.00-15.00, w Sali Sesyjnej bydgoskiego ratusza przy ul. Jezuickiej 1. Do udziału zapraszamy wszystkich chętnych seniorów. Liczba miejsc jest jednak ograniczona i obowiązują telefoniczne zapisy, pod numerem 52 5859 288 (dni powszednie, od 8.00 do 16.00).

  PROGRAM FORUM

  11.00-11.10
  powitanie gości i otwarcie Forum

  11.10-12.00
  „Long covid” - realne zagrożenia, sposoby przeciwdziałania
  dr n. med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego

  12.00-12.40
  Profilaktyka senioralna, leczenie uzdrowiskowe i przegląd lekowy w bydgoskich aptekach
  Martyna Ajtner, Narodowy Fundusz Zdrowia

  12.40-13.10
  przerwa kawowa

  13.10-13.50
  Zaburzenia mowy wieku senioralnego jako zwiastun choroby. Co jest normą, a co nie?
  Marlena Puchowska, neurologopeda afazjolog - Afalog - Centrum Neuroterapii, Szpital Uniwersytecki nr 1, Collegium Medicum UMK

  13.50-14.30
  „Sztuka lekarstwem na wszystko?” - muzyka w opiece geriatrycznej
  dr Michalina Radzińska, skrzypaczka, pisarka, arteterapeutka

  14.30-15.00
  koncert niespodzianka

  15.00-15.30
  spacer po Ratuszu
  (zwiedzanie dla chętnych, ograniczona liczba miejsc, prosimy o zgłaszanie chęci udziału podczas telefonicznej rejestracji)

  PRELEGENCI

  dr n. med. Paweł Rajewski, prof. WSNoZ, MBA

  Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób zakaźnych, hepatolog, specjalista transplantologii klinicznej. Jest konsultantem wojewódzkim dla województwa kujawsko-pomorskiego w dziedzinie chorób zakaźnych, certyfikowanym lipidologiem Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego i obesitologiem Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. Pracuje jako Kierownik Oddziału Internistyczno-Zakaźnego w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy, a także pracuje w Centrum Medycznym „Gizińscy”, gdzie prowadzi Poradnię Chorób Wątroby, Infekcyjnych, Wewnętrznych i Zaburzeń Metabolicznych oraz w Centrum medycznym AthleticoMed, gdzie prowadzi Centrum Leczenia Boreliozy i Chorób Odkleszczowych.

  Jest Rektorem Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu i profesorem uczelni. Ukończył studia podyplomowe Master of Business Administration in Healthcare Managment. Do stycznia 2021r. był profesorem akademickim w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy.

  Zajmuje się diagnostyką i leczeniem otyłości, zaburzeń metabolicznych, chorób wątroby, w szczególności NAFLD i marskości wątroby. Prowadzi badania naukowe związane z otyłością, zaburzeniami metabolicznymi i chorobami wątroby oraz ich związku z ryzykiem sercowo-naczyniowym.

  www.rajewski.eu

  Martyna Ajtner, Narodowy Fundusz Zdrowia

  Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest państwową jednostką organizacyjną, która w systemie powszechnej opieki zdrowotnej zajmuje się finansowaniem świadczeń zdrowotnych. Środki, które NFZ przeznacza na finansowanie, pochodzą ze składek ubezpieczenia zdrowotnego.

  Do zadań Funduszu należy przede wszystkim zarządzanie środkami, przekazanymi do jego dyspozycji, jak również finansowanie świadczeń w systemie powszechnej opieki zdrowotnej. Oprócz tego do zadań NFZ zalicza się m.in. promocję zdrowia oraz tworzenie i realizację programów zdrowotnych.

  www.nfz.gov.pl

  Marlena Puchowska, Afalog - Centrum Neuroterapii

  Magister neurologopeda o spec. afazjolog, certyfikowany logopeda, członek Polskiego Związku Logopedów, wykładowca akademicki. Absolwentka Filologii Polskiej Wydziału Filologiczno-Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego, Podyplomowego Studium Logopedycznego w Gdańsku, Studium Afazjologii w Tarnowskich Górach oraz Specjalistycznego Studium Neurologopedii w Lublinie. Absolwentka Kopernikańskiej Akademii Menedżera Służby Zdrowia Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

  Pracę zawodową związała z Katedrą i Kliniką Neurologii Collegium Medicum UMK oraz Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy. Prowadzi AFALOG Centrum Szkoleń Neurologopedycznych i Centrum Terapii Afazji oraz AFACLUB dla pacjentów z afazją.

  Zaangażowana w pracę z pacjentem poudarowym, Stwardnieniem Bocznym Zanikowym - SLA i innymi schorzeniami neurologicznymi. Autorka klinicznej Skali Oceny Dynamiki Afazji SODA. Autorka wielu publikacji i wystąpień z zakresu afazjologii (zarówno w Polsce, jak i za granicą - Chiny, Armenia) oraz cyklicznych szkoleń z zakresu afazji oraz publikacji z zakresu neurologii. Autorka pomocy rozwijających mowę u seniorów i pacjentów po udarze.

  www.afalog.pl

  dr Michalina Radzińska, skrzypaczka, pisarka, arteterapeutka

  Naukę gry na skrzypcach rozpoczęła w Konserwatorium Muzycznym w Jakobstad (Finlandia) w wieku sześciu lat. Od 1993 roku kontynuowała naukę w Zespole Szkół Muzycznych im. A. Rubinsteina w Bydgoszczy. W 2004 roku podjęła studia w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy w klasie prof. P. Radzińskiego. W 2009 uzyskała dyplom magistra sztuki na kierunku instrumentalistyka – specjalność gra na skrzypcach. W latach 2009 – 2011 rozwijała swoje umiejętności w Scuola di Musica di Fiesole (Florencja, Włochy) w klasie prof. P. Vernikova.

  Poza działalnością instrumentalną rozwija również inne pasje. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Na co dzień dzieli swój czas pomiędzy działalność artystyczną, arteterapeutyczną, pisarską i edukacyjną.

  www.michalinaradzinska.com