logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Stowarzyszenie Sue Ryder KRS: 0000065481
  Stowarzyszenie im. Sue Ryder działa na rzecz dzieci, dorosłych przewlekle i nieuleczalnie chorych, niepełnosprawnych oraz na rzecz aktywizacji i integracji osób starszych.  Od 2006 roku Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000065481.

  Patronką organizacji jest Margaret Susan Cheshire, Barones Ryder of Warsaw – znana na całym świecie jako Sue Ryder.

   

   Podstawowymi celami i działaniami realizowanymi przez Stowarzyszenie im. Sue Ryder są:

  1. Działalność na rzecz pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych: 

  • NZOZ Fidelis – długoterminowa pielęgniarska opieka domowa
  • Prowadzenie wypożyczalni sprzętu medycznego Sue Ryder (Solec Kuj.)
  • Wsparcie rzeczowe i finansowe pacjentów: finansowanie turnusów rehabilitacyjnych, leczenia, organizowanie środków higienicznych i opatrunkowych, organizacja różnych wydarzeń dla podopiecznych m.in. Domu Sue Ryder w Bydgoszczy
  • Zbieranie funduszy na wsparcie pacjentów przewlekle i nieuleczanie chorych oraz działalność na rzecz osób starszych poprzez działania, kampanie, akcje, imprezy charytatywne

  2. Edukacja kadr dla opieki zdrowotnej

  Działalność szkoleniowa kadry medycznej: kształcenia podyplomowe, m.in. kursy i szkolenia dla pielęgniarek, lekarzy oraz specjalizacje podnoszące ich kwalifikacje,  (działalność prowadzona w Centrum Naukowo-Edukacyjnym im. Sue Ryder w Solcu Kuj.)

  3. Działalność na rzecz osób starszych, seniorów

  • Centrum Trzeciego Wieku i Inicjatyw Społecznych im. Sue Ryder
  • Sklepy Charytatywne i Inicjatyw Społecznych

  4. Propagowanie idei opieki paliatywnej

  • Koncerty charytatywne „Głosy dla hospicjum” – organizowane corocznie razem z Domem Sue Ryder w Bydgoszczy. Odbywają się w Filharmonii Pomorskiej w pierwszym tygodniu października. Oprócz promocji idei opieki paliatywnej staramy się również zebrać środki na wsparcie pacjentów przewlekle i nieuleczalnie chorych.
  • Organizowanie corocznych konkursów dla dzieci i młodzieży o tematyce dotyczącej życia i działalności patronki Lady Ryder
  • Wolontariat we współpracy ze szkołami, studentami oraz osobami dorosłymi

  źródło: materiały nadesłane, www.sueryder.org.pl