logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  "Prawa człowieka. Dostrzegam" - wystawa prac fotograficznych
  Wystawę fotograficzną autorstwa Macieja Byczkowskiego „Prawa człowieka. Dostrzegam” już od 9 maja 2023 można oglądać w Galerii "Gdańska 5" w ramach "Maja miesiąca równości, różnorodności i praw człowieka".  Pierwsza część wystawy zaprasza w podróż w różne zakątki Ziemi. W tej części zdjęciom z różnych części świata towarzyszą wybrane artykuły z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Specjalnie dobrane słowa i obrazy wspólnie ilustrują takie pojęcia jak Równość, Braterstwo, Twórczość, Własność, Adoracja… Ta część inspiruje do podróży w głąb siebie i poruszenia wyobraźni. Celem wyprawy – wystawy jest dotarcie do źródeł braterstwa. To globalne przesłanie pokoju i nadziei.

  W drugiej części wystawy “Dziedzictwo” pracom fotograficznym towarzyszą wybrane cytaty przedstawicieli polskiej myśli humanistycznej, takich jak Hugo Kołłątaj, Cyprian Kamil Norwid czy Leszek Kołakowski, skoncentrowane na człowieku i przynależnych mu prawach. To Polska właśnie tak dostojnie i mądrze przypomina o prawach człowieka.

  Dziedzictwo myśli polskiej, opatrzone fotografiami z Wilanowa i innych miejsc ojczystych, staje się na naszych oczach wielowymiarowym dziełem serca. Dla Wszystkich. Centralnym punktem tej części wystawy są słowa Hugo Kołłątaja z 1790 roku (Prawo polityczne narodu polskiego): „Nigdy, niezależnie od epoki, niezależnie od warunków, nie jest dozwolone gwałcić prawa człowieka ani odmawiać mu przywrócenia jego praw. Żaden kraj nie jest godny nazywać się wolnym, jeśli choć jeden człowiek zmuszony jest do niewoli. Żadne ustawodawstwo nie może więc przemilczeć praw człowieka, żadne społeczeństwo nie może poświęcać jednego człowieka dla innych”. Cytat ten niezwykle pięknie wybija się na tle obrazów przedstawiających rzeźby z otoczenia Pałacu w Wilanowie. Fotografie rzeźb zostały przygotowane specjalną techniką wykorzystującą grę świateł kolorów i ujęć. Tworzy to niezwykle malarskie przedstawienie – imitację ówczesnego społeczeństwa – i porusza nowatorską ekspozycją.

  Wystawę zamyka prezentacja multimedialna, w której wybrane fragmenty Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka czyta Andrzej Seweryn (nagranie zarejestrowano podczas wernisażu pierwszej edycji wystawy „Prawa Człowieka. Dostrzegam” w dniu 1.12.2013 r. na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, podczas uroczystego wieczoru otwierającego wydarzenia zorganizowane w ramach projektu kulturalno-edukacyjnego „2013. Europejski Rok Obywateli”).

  Wystawa była również eksponowana m.in. w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Centrum Kultury „Zamek” we Wrocławiu, Muzeum Dialogu Kultur – Oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach, na Zamku Piastowskim w Raciborzu, w Muzeum Narodowym w Szczecinie – Centrum Dialogu Przełomy oraz w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach.

  Wystawa pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich i Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie.

  Maciej Byczkowski
  to podróżnik i fotograf, muzyk i biznesmen. Autor wystawy, zdjęć do publikacji i wydawnictw. Fascynuje go impresjonizm jako forma, która pozwala dostrzec w jednym obrazie wiele jego implikacji, dzięki grze światła, kolorów oraz uzyskanej w ten sposób iluzji. Wystawa wpisuje się w obchody 70. rocznicy powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jej organizatorem jest firma ENSI, zajmująca się bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. W swoich działaniach edukacyjnych i merytorycznych firma kładzie nacisk na aspekt ochrony prawa do prywatności, która stanowi integralną część ludzkiej godności i wolności osobistej. 

  Wystawę możną oglądać do 31 maja.