logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Zorganizuj z nami Dzień Tolerancji lub Dzień Praw Człowieka
  Planujesz zorganizować spotkanie, wystawę lub warsztaty popularyzujące postawy równościowe? Zapraszamy do aplikowania o grant równościowy.  Rusza nabór ofert na realizację zadań publicznych sprzyjających popularyzacji postaw równościowych i wpisujących się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji lub Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka.

  Bydgoszcz po raz kolejny włącza się w obchody świąt tolerancji i praw człowieka. Przypomnijmy, że Międzynarodowy Dzień Tolerancji to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, obchodzone 16 listopada. Z kolei 10 grudnia obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.

  Do współorganizacji zarówno święta tolerancji, jak i praw człowieka chcemy zaprosić organizacje pozarządowe.

  Celem ogłoszonego naboru jest wyłonienie i wsparcie finansowe realizacji wydarzeń o charakterze otwartym (wstęp wolny), które zrealizowane zostaną w Bydgoszczy między 10 października a 31 grudnia 2023 r. i związane będą z obchodami Międzynarodowego Dnia Tolerancji lub Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka. Priorytetowo traktowane będą wydarzenia realizowane w budynku Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy.

  Na realizację jednego zadania publicznego organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o grant w maksymalnej wysokości 3 000 zł.

  Szczegóły dotyczące naboru na stronie: https://witkac.pl/public/#/Contest/View/27206