logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Zgłoś kandydatów do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2022 r. do 18 lutego br.
  Serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież uczęszczającą do bydgoskich placówek edukacyjnych do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży, upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.  Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe w zgłoszeniach indywidualnych oraz grupowych

  Zgłoszenia indywidualne:

  • Ósemeczka – uczniowie klas 4-6 wolontariat dziecięcy
  • Ósemka Junior  - uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowe
  • Ósemka Senior – uczniowie klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej

  Zgłoszenia grupowe:

  • Ósemeczki - grupy - klasa 4-8 szkoły podstawowej
  • Ósemki - grupy - klasa 1-5 szkoły ponadpodstawowej

  Propozycje kandydatów zasługujących na wyróżnienie należy zgłaszać na drukach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu Konkursu w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 18.02.2022 r.
   drogą e-mail na adres: karolina.jaruszewska@um.bydgoszcz.pl 

  Należy zapoznać się z załączoną do dokumentacji klauzulą informacyjną. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, podpisać oraz przesłać elektronicznie.

  Wszystkie potrzebne załączniki udostępnione są na stronie:  http://www.bcopw.pl/wolontariat/samorzadowy-konkurs-nastolatkow-8-wspanialych/