logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Wybory delegata i jego zastępcy do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego




  Prezydent Miasta Bydgoszczy i Rada Działalności Pożytku Miasta Bydgoszczy zaprasza na spotkanie wyborcze przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego, kadencji 2024-2028

   

  W dniu 28 listopada 2023 r. o godz. 16.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, odbędą się wybory delegatów do Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko –Pomorskiego.
  Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Bydgoszczy ( z wyjątkiem organizacji sieciowych, dla których, przewidziano odrębne postępowanie) może podczas spotkania zgłosić jednego kandydata do Sejmiku. Następnie spośród zgłoszonych kandydatów, uczestnicy spotkania wybiorą jednego delegata i jego zastępcę.
  Praca w Sejmiku ma charakter społeczny.
  W spotkaniu wyborczym uczestniczyć może jedna osoba reprezentująca daną organizację, która jest upoważniona do jej reprezentowania lub przedłoży pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.
  Dodatkowych informacji można uzyskać dzwoniąc pod numer 52 58 58 727.

   

  Podczas spotkania otwartego wyborów delegata i jego stałego zastępcy Miasta Bydgoszczy do  Sejmiku Woj. Kuj- Pom.  , które odbyło się w dniu 27.11.br w BCOPW ul. Gdańska 5, największą liczbę głosów otrzymała Pani Bernadeta Michałek: Stowarzyszenie Fordońska Kopalnia Pomysłów /delegat/. Kolejną najwyższą liczbę głosów otrzymała Pani Ewa Nowak- Hoppe Kujawsko-Pomorskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Bydgoszczy. / z-ca delegata/.