logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  #WspierajSeniora - warto pomagać!
  Ruszamy z naborem wolontariuszy do programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, w którym wolontariuszki i wolontariusze pomagają osobom starszym w prostych czynnościach życia codziennego. Jest to kolejna edycja tego społecznego projektu.


  Prowadzimy stały nabór wolontariuszy. Regularną pomoc seniorom koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przyjmujący zgłoszenia od osób w potrzebie. Co ważne, do wolontariatu w projekcie zapraszamy nie tylko osoby młode, ale także samych seniorów. Bo wiadomo, że swój swego najlepiej zrozumie :)

  Głównym celem projektu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia. Pomoc w ramach projektu udzielana jest wyłącznie seniorom, których faktyczne potrzeby zostały zweryfikowane przez pracownika socjalnego, a poziom samodzielności osoby wspieranej nie wymaga usług i umiejętności specjalistycznych.

  Zakres czynności, w których wolontariusze wspomagają seniorów, obejmuje:

  • spacery, rozmowy, wyprowadzenie psa, wspólne spędzanie wolnego czasu,
  • wspólne sporządzanie posiłków,
  • utrzymanie porządku w domu,
  • zakupy, w tym wykupienie leków,
  • umawianie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską,
  • załatwienie prostych spraw urzędowych, łącznie z ewentualnym dowiezieniem seniora do instytucji.

  Do współpracy zapraszamy wolontariuszy w każdym wieku - również samych seniorów. Wsparcie może mieć bowiem także charakter sąsiedzkiego i koleżeńskiego, a program sprzyja długofalowemu przeciwdziałaniu samotności, poprzez nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych.

  „Korpus Wsparcia Seniorów” uruchomiony został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wolontariuszkom i wolontariuszom zapewniamy w ramach porozumienia ubezpieczanie NNW i OC, zwrot kosztów dojazdów, środki higieny osobistej oraz zaświadczenie o pracy wolontariusza. Przekazujemy także dodatkowo bydgoski pakiet wolontariusza, w postaci plecaka oraz planera.

  W Bydgoszczy program realizują Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Biurem Aktywności Społecznej Urzędu Miasta.

  Pracę wolontariuszy koordynuje i ich zgłoszenia przyjmuje Karolina Jaruszewska: wspierajseniora@mopsbydgoszcz.pl, tel. 887 507 726.

  Zgłoszenia od seniorów potrzebujących wsparcia przyjmowane są pod numerem telefonu 22 505 11 11.

  Serdecznie zapraszamy do naszego grona.
  Warto pomagać, pomoc zawsze wraca!