logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  WARSZTATY DLA NOWYCH NGO: „Rozwój NGO – nowoczesne metody i narzędzia”
  Stowarzyszenie Aktywni.eu wraz z KPCWOP zaprasza na bezpłatne szkolenie w Bydgoszczy 21 i 22 sierpnia 2020 (piątek-sobota) dla przedstawicieli nowo powstałych organizacji i wolontariuszy zainteresowanych dwudniowym warsztatem pn. „Rozwój NGO – nowoczesne metody i narzędzia” – projekt dofinansowany w ramach Programu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

  Celem projektu jest zwiększenie zaangażowania obywateli i NGO w życie publiczne przez zwiększenie wiedzy, potencjału i rozwój umiejętności członków, kadry i wolontariuszy III sektora w obszarze budowania pozytywnego wizerunku NGO i stworzenia optymalnego systemu komunikacji z otoczeniem. Kluczowym tematem projektu będzie rozwój potencjału NGO, przygotowanie kadry NGO do wykorzystania ich w praktyce. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnego doradztwa. /Ilość miejsc jest ograniczona /          

  Zapraszamy na nie również przedstawicieli NGO, którzy wzięli udział w edycji grudniowej w 2019 roku.               

  Do osób zainteresowanych udziałem prześlemy druki zgłoszenia.                      

  Kontakt i informacje:       

  biuro.kpcwop.org@wp.pl, tel. 509850159