logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Szukamy organizacji pozarządowej do prowadzenia "Welcome Desk w BCOPW" w 2022 r.
  Ogłaszamy nabór wniosków w otwartym konkursie ofert pn. Prowadzenie punktu informacyjnego „Welcome Desk” w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy (BCOPW) w 2022 roku.  Otwarty konkurs ofert ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowej, która – we współpracy z Zespołem ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Miasta Bydgoszczy – będzie wspierała organizację wydarzeń, jak i bieżącą działalność informacyjną, doradczą i promocyjną Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy (BCOPW).

  Głównym zadaniem wyłonionego podmiotu pozarządowego będzie ponadto zapewnienie w roku 2022 obsługi tzw. „Welcome Desk”, tj. punktu informacyjnego BCOPW w wymiarze godzinowym na poziomie min. 3404 godzin, w tym: min. 3012h w dni powszechne, 204h w soboty pracujące, 100h wsparcia technicznego w organizacji wydarzeń oraz 80h dodatkowych (wg. zapotrzebowania).

  Oferty można składać elektronicznie w systemie Witkac - TUTAJ

  Szczegółu dot. konkursu - TUTAJ