logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Samorządowy Konkurs Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

  Uprzejmie informujemy, że rozpoczyna się nabór kandydatur do Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” 2021 r. Serdecznie zachęcamy dzieci i młodzież do wzięcia udziału w konkursie, którego celem jest promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży, upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu oraz powoływanie w szkołach Klubów Ośmiu – młodzieżowego wolontariatu działającego według programu wychowawczego Joanny Fabisiak „Wychowanie przez działanie”.

   

  Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe w zgłoszeniach indywidualnych oraz grupowych.

  1)   Zgłoszenia indywidualne:

  a)    Ósemeczka

               – uczniowie klas 4-6 wolontariat dziecięcy

  b)    Ósemka Junior  - uczniowie klas 7-8 szkoły podstawowej

             Ósemka Senior – uczniowie klas 1-5 szkoły ponadpodstawowej

  2)   Zgłoszenia grupowe:

  a)   Ósemeczki - grupy

              - klasa 4-8 szkoły podstawowej

   

  b)   Ósemki - grupy

             - klasa 1-5 szkoły ponadpodstawowej

   

  Propozycje kandydatów zasługujących na wyróżnienie należy zgłaszać na drukach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu Konkursu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.03.2021 r. drogą e-mail na adres: Karolina.jaruszewska@um.bydgoszcz.pl

  Należy zapoznać się z załączoną do dokumentacji klauzulą informacyjną.

  Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, podpisać oraz przesłać elektronicznie.

   

  Arkusze zgłoszeniowe, które wpłyną do Urzędu Miasta Bydgoszczy niekompletne, wypełnione odręcznie, bez załączonych do Karty Uczestnika, niepodpisane lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  Liczy się data wpływu do Organizatora konkursu.

  Poniżej arkusze zgłoszeniowe wraz z Regulaminem Konkursu:

  Regulamin Konkursu

  Karta zgłoszeniowa indywidualna

  Karta zgłoszeniowa grupowa

  Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

   

   
  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu  52 58 59 273.