logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Rusza nabór w ramach II edycji konkursu na dofinansowanie wkładu własnego w 2020 r.
  Miasto Bydgoszcz drugi raz w tym roku organizuje otwarty konkurs ofert, w którym można uzyskać dofinansowanie w wysokości do połowy wymaganego wkładu własnego w innych (pozamiejskich) projektach organizacji pozarządowych realizowanych w 2020 r.
   

  Wkład własny to środki finansowe, które organizacje pozarządowe zwykle muszą zadeklarować (posiadać), aby móc starać się o dotacje finansowe z programów europejskich oraz ogólnopolskich lub regionalnych konkursów ofert organizowanych przez poszczególne ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego. Dla mniejszych podmiotów, nie prowadzących działalności gospodarczej, pozbawianych rozbudowanych zasobów kadrowych i finansowych stanowi to poważną barierę w pozyskiwaniu środków i rozwijaniu planowanej działalności.

  Dofinansowanie wkładu własnego to zatem szansa na pozyskanie dodatkowych funduszy zewnętrznych i realizację dużych projektów na rzecz mieszkańców Bydgoszczy.

  Nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie wkładu własnego rozpoczął się w czwartek 10 września br., będzie realizowany w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 30 października br. Całkowity budżet konkursu wynosi 50 000,00 zł.

  Oferty można składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert WITKAC.PL - TUTAJ

  Dokumentacja konkursowa:

  Zarządzenie

  Załącznik nr 1 - ogłoszenie konkursu
  Załącznik nr 2 - wzór oferty
  Załącznik nr 3 - wzór umowy
  - Załącznik nr 4 – wzór sprawozdania
  Załącznik nr 5 - karta oceny

  NABÓR DO KOMISJI KONKURSOWEJ