logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Rusza Inkubator NGO 2020 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu!
  Zamierzasz rozpocząć działalność w organizacjach społecznych, ale nie wiesz, od czego zacząć? Inkubator jest właśnie dla Ciebie!  Zapraszamy do wzięcia udziału w bydgoskim inkubatorze organizacji pozarządowych.

  Inkubator to wsparcie „na start” dla nowych organizacji pozarządowych w Bydgoszczy. Jeśli zarejestrowaliście organizację w okresie ostatnich 24 miesięcy lub planujecie założyć organizację w ciągu najbliższego pół roku, to Inkubator jest właśnie dla Was.

  Podczas realizacji projektu uczestnicy i uczestniczki zdobędą̨ wiedzę i umiejętności potrzebne do profesjonalnego zarządzania organizacją, planowania jej rozwoju w trakcie spotkań́ warsztatowych oraz indywidualne wsparcie ekspertów ds. NGO.

  Inkubator to nie tylko warsztaty i doradztwo to również wymiana doświadczeń́, nowe znajomości oraz możliwość nawiązania współpracy, czy partnerstw w projektach. Inkubator to możliwość dla przedstawicieli/-ek III sektora w Bydgoszczy, aby skorzystać zupełnie bezpłatnie z kompleksowego wsparcia merytorycznego „na start”.

  Uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w cyklu 6 warsztatów:
  1) Co trzeba wiedzieć́ o organizacjach pozarządowych
  - czym jest organizacja pozarządowa, rejestracja organizacji, pojęcia ważne dla organizacji.
  - potrzeby wynikające z ustawy o pożytku, w tym formy prowadzenia działalności przez NGO. - Podstawy prawne działania organizacji.
  - współpraca wewnątrzsektorowa, zrzeszenia się organizacji, federalizacja.

  2) Najważniejsze obowiązki organizacji:
  - obowiązki księgowe organizacji, obowiązki sprawozdawcze, terminy, o których trzeba pamiętać, status OPP.
  - współpraca z administracją publiczną (współpraca finansowa i pozafinansowa, partnerstwo międzysektorowe, Programy współpracy, partycypacja obywatelska, konsultacje społeczne, gremia doradcze i opiniodawcze, rady pożytku).

  3) NGO finansowanie projektów:
  - różne możliwości i źródła finansowania (czyli m.in. źródła samorządowe, inne publiczne, fundusze prywatne, fundraising).
  - zarządzanie organizacją, w tym dywersyfikacja źródeł przychodów NGO.

  4) Myślenie projektowe – jak skutecznie pisać projekty:
  - logika projektowa,
  - elementy projektu: diagnoza > cele > działania > wskaźniki rezultatów, harmonogram i budżet projektu,
  - jakich błędów unikać,
  - dobre praktyki.
  Spotkanie 2-dniowe, łącznie 8-godzin warsztatu z zakresu tworzenia projektów – logika projektowa, elementy projektu: diagnoza > cele > działania > wskaźniki rezultatów; harmonogram i budżet projektu.

  5) Ludzie w NGO:
  - współpraca z wolontariuszami – prawa i obowiązki organizatora wolontariatu, - Koordynowanie zespołem,
  - praca on-line zespołu w czasie COVID-19,
  - etyka w NGO – Karta Zasad,
  - motywacja,
  - jak się nie wypalić.

  6) Marketing i promocja:
  - czym jest marketing
  - grupy docelowe
  - budowanie wizerunku
  - identyfikacja wizualna
  - strona internetowa
  - pozycjonowanie
  - tworzenie atrakcyjnych treści
  - narzędzia Google /kalendarz, dokumenty, wizytówka i inne.

  W trakcie warsztatów 1-6 zostaną zaprezentowane narzędzia on-line wykorzystywane w czasie COVID-19.
  Moduły szkoleniowe:
  - aplikacja Zoom – jak prowadzić ciekawe szkolenie? Moderacja webinarium,
  - mapa myśli na przykładzie narzędzia Ayoa,
  - narzędziownik – inne inspirujące programy do pracy zdalnej

  Spotkania będą realizowane głównie w soboty między godz. 10.00-14.00.

  Miejsce realizacji
  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

  Rekrutacja:
  Udział w Inkubatorze dotyczy wyłącznie osób z organizacji zarejestrowanych w okresie ostatnich 24 miesięcy lub planujących założyć organizację w ciągu najbliższego pół roku na terenie Miasta Bydgoszczy.

  Decyduje kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo uczestnictwa w Inkubatorze mają przedstawiciele organizacji, którzy do tej pory nie otrzymali wsparcia w ramach w/w zadania w poprzednich latach i osoby planujące założenie organizacji.
   
  Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, nazwę organizacji oraz numer telefonu i adres e-mail wraz z klauzulą RODO (do pobrania TUTAJ) prosimy wysyłać na adres mailowy: biuro@stabilo.org.pl

  REKRUTACJA TRWA DO 14-GO PAŹDZIERNIKA!