logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    POROZMAWIAJMY O WYNIKACH DIAGNOZY NGO
    24 października 2023 r. w BCOPW ul. Gdańska 5 odbędzie się oficjalna prezentacja wyników diagnozy sektora pozarządowego w Bydgoszczy. Spotkanie będzie także okazją do zadawania pytań oraz dyskusji z przedstawicielami zespołu badawczego Fundacji Stabilo - realizatora zadania publicznego pn. "Diagnoza potrzeb i potencjału środowiska organizacji pozarządowych i wolontariatu Miasta Bydgoszczy".    24 października 2023 r. w BCOPW Gdańska 5 odbyła się oficjalna prezentacja wyników diagnozy "trzeciego sektora" w Bydgoszczy. Zadanie opracowania kompleksowego badania w tym zakresie Miasto Bydgoszcz zleciło w wyniku otwartego konkursu ofert Fundacji Stabilo z Torunia. Spotkanie w BCOPW było także okazją do wspólnej rozmowy przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych oraz urzędników z Biura Aktywności Społecznej, jak również dla wszystkich zainteresowanych możliwością zadawania pytań dotyczących ostatecznych efektów przeprowadzonych badań. 

    Raport z badania znajdującego się w załączonym linku poniżej: