logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Organizacje Pozarządowe świętowały na Gdańskiej 5
  27 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Z tej okazji w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbyło się spotkanie osób zaangażowanych w działalność III sektora.  W Bydgoszczy działa ponad 1,3 tys. organizacji pozarządowych w obszarach takich jak edukacja, pomoc społeczna, aktywizacja społeczna, profilaktyka uzależnień, zdrowie, ekologia, ochrona zwierząt czy sport i turystyka. NGO’sy zajmują się także wsparciem seniorów oraz osób z chorobami przewlekłymi oraz niepełnosprawnościami. Praca dla lokalnej społeczności, dzięki której nasze miasto może pochwalić się przyjazną i wspólnie budowaną atmosferą zasługuje na szacunek i uznanie. 

  - Dziękuje wszystkim bydgoskim organizacjom pozarządowym, fundacjom, stowarzyszeniom, które działają na rzecz mieszkańców miasta Bydgoszczy. Od wielu lat prowadzicie Państwo działalność, która uzupełnia działania miasta. Im prężniej działające organizacje pozarządowe, im szerszy wachlarz ich działań, tym lepiej dla mieszkańców. Osobiście bardzo się cieszę, że nasze organizacje działają w tak wielu obszarach. Dziękuje za wszystko, co robicie dla mieszkańców. Oczekujemy, że nadal będziecie aktywni. Ze strony miasta deklaruje dalsze wsparcie. Życzę Wam realizacji wszystkich celów, pomysłów i zamierzeń - mówiła Iwona Waszkiewicz, zastępczyni prezydenta Bydgoszczy. 

  Podczas spotkania w BCOPW przy ul. Gdańskiej 5 wszyscy chętni mogli dowiedzieć się m.in., jak pozyskiwać fundusze na działania należący do różnych obszarów pożytku publicznego. Można było również porozmawiać z dyżurującymi: prawnikiem, księgową, doradcą kluczowym dla organizacji pozarządowych, czy przedstawicielami Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy. 

  Warto wiedzieć:

  Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych został ustanowiony 17 kwietnia 2010 r. przez 12 państw Bałtyckiego Forum Organizacji Pozarządowych. Pierwsze obchody odbyły się 27 lutego 2014 roku w Helsinkach. Podmioty pozarządowe są ważnymi uczestnikami oraz kreatorami różnorodnych aktywności społeczno-gospodarczych. Często nazywane są tzw. „trzecim sektorem”, niezależnym od instytucji publicznych oraz biznesu. Organizacje pozarządowe funkcjonują na zasadzie non-profit, są nastawione na cel społecznie użyteczny, nie na zysk. W Bydgoszczy funkcjonuje w sumie ponad 1,3 tys. różnego typu organizacji pozarządowych, głównie stowarzyszeń i fundacji. Bydgoszcz co roku przyjmuje Program Współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi. Dokument precyzuje zakres współpracy, priorytetowe dla miasta zadania oraz planowaną wysokość środków przeznaczoną na ich realizację.

  źródło: Bydgoszcz.pl