logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Nabór do Bydgoskiej Rady Seniorów
  W dniu 15 maja rozpoczyna się nabór kandydatów do Bydgoskiej Rady Seniorów. Mogą ich zgłaszać m. in. organizacje pozarządowe, kluby seniora czy Uniwersytety Trzeciego Wieku. Zgłoszeń należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych do 29 maja 2024r.


  Zgłoszenia przyjmowane będą także od innych środowisk, które działają na rzecz osób starszych. Każde z nich może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na członków Rady Seniorów. 

  Zgłoszeń należy dokonać na formularzach zgłoszeniowych znajdujących się w załączniku. Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata na członka Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisane oświadczenie kandydata na członka Rady o niekaralności oraz aktualny odpis z rejestru, bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdza status prawny zgłaszającego podmiotu oraz umocowanie osób jego reprezentujących.

  Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Rady Miasta przy ul. Jezuickiej 1, II piętro, pokój 205.

  Wybory członków do Bydgoskiej Rady Seniorów odbędą się na pierwszej sesji Rady Miasta Bydgoszczy po upływie terminu zgłaszania kandydatów.

  Zarządzenie Prezydenta Miasta - TUTAJ