logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Medyczne Forum Seniora „Żyjmy Dłużej” – trwają zapisy
  W dniu 28 listopada br. (wtorek) w godz. 11:00-14:00 w sali sesyjnej bydgoskiego Ratusza przy ul. Jezuickiej 1 odbędzie się kolejna edycja specjalnego forum dla seniorów o tematyce zdrowotnej pn. „Żyjmy Dłużej”. Wydarzenie, wspólnie z Prezydentem Bydgoszczy, organizuje Bydgoska Rada Seniorów, która stanowi gremium doradczym i opiniodawcze dla samorządu Miasta Bydgoszczy.  W programie wydarzenia zaplanowano łącznie cztery merytoryczne wykłady oraz część artystyczną. Forum rozpocznie prof. dr. hab. Alina Borkowska wykładem na temat coraz częściej nagłaśnianego wyzwania dotyczącego utrzymania zdrowia psychicznego osób starszych. Uczestnicy Forum dowiedzą się także o sposobach prowadzenia zdrowego stylu życia, pozyskają  praktyczne informacje o prawach pacjenta,  jak i działaniach podejmowanych przez służby ratownicze w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu. Na zakończenie dla uczestników wystąpią wokalnie Panie Krystyna Lepak i Grażyna Jabłońska z Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Szczegółowy program Forum prezentujemy poniżej.

  „Będzie to już kolejna w tym roku okazja do wysłuchania ciekawych wykładów na tematy ważne, często trudne, ale na pewno nam seniorom bardzo potrzebne. Warto także pokreślić, że podczas Forum pn. „Żyjmy Dłużej wszyscy wykładowcy, specjaliści z dziedziny nauki i zdrowia, wygłoszą swoje wykłady w formule pro bono. Za co w imieniu Bydgoskiej Rady Seniorów oraz bydgoskich seniorów serdecznie dziękuję – mówi Maria Gałęska, Przewodnicząca Bydgoskiej Rady Seniorów

  Na Forum obowiązują zapisy telefonicznie, pod numerem 660 473 957 (dni powszednie w godz. 9:00 - 15:00). Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 

  Zapraszamy chętnych seniorów z Bydgoszczy do udziału w tym wyjątkowym i ciekawym wydarzeniu.

  PROGRAM (DO POBRANIA - TUTAJ KLIKNIJ):

  11.00-11.10

  Powitanie gości i otwarcie Forum

  11.10 - 11.40

  prof. dr hab. Alina Borkowska

  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Wykład: Zdrowie psychiczne seniorów

  11.40 – 12.10

  dr Anita Gałęska-Śliwka

  Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Wykład: Prawa pacjenta w praktyce Rzecznika Praw Pacjenta

  12.10-12.30

  Przerwa kawowa

  12.30 – 13.00

  Anna Chrzanowska, Katarzyna Nowak

  Oddział Profilaktyki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

  Wykład: Kształtowanie zdrowego stylu życia gwarantem zdrowia

  13.00 – 13.30

  Wojciech Lipiński

  Akademicka Grupa Ratownicza Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

  Wykład: Działania ratownicze w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia

  13.30 – 14.00

  Krystyna Lepak, Grażyna Jabłońska

  Kazimierzowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

  Koncert wokalny