logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Konkurs na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego przy BCOPW.

   

  Miasto Bydgoszcz zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie koncepcji ogrodu społecznego zlokalizowanego przy Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 w Bydgoszczy.

  Ogłoszenie konkursu jest wyrazem starań Miasta o wzmacnianie aktywności lokalnej i budowanie wspólnotowości. Stanowi też odpowiedź na potrzeby mieszkańców i mieszkanek by stworzyć w mieście przestrzeń spotkań sąsiedzkich, kontaktu z naturą oraz promocji zdrowego trybu życia. Ogród społeczny BCOPW będzie również kolejną przestrzenią przeznaczoną do wykorzystania na potrzeby rozmaitych inicjatyw pozarządowych.

  Ogród społeczny w swojej idei powstać ma wysiłkiem wielu ludzi – społeczników, okolicznych mieszkańców i organizacji pozarządowych. To ma być proces w którym zaangażowane będą różne grupy społeczne. Wyłoniona w ramach konkursu zwycięska koncepcja na ogród społeczny ma być punktem wyjścia do wspólnych prac.

  Prace konkursowe należy złożyć do dnia 31 marca 2021 r.

  Do pobrania:

  Regulamin Konkursu