logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    II edycja Inkubatora Szkolnego Klubu Wolontariusza za nami!    W dniach 30.11.2021 – 1.12.2021 odbyła się kolejna edycja „Inkubatora Szkolnego Klubu Wolontariusza”. Wydarzenie, które odbyło się w formie online, było kierowane do szkół, które chciały stworzyć szkolny klub wolontariusza lub rozwinąć go i poprawić jego działanie. W szkoleniach uczestniczyło 25 osób. Szkolenia w tej formule odbywają się w BCOPW już drugi raz, łącznie odbyły się cztery spotkania, a przeszkolonych zostało 46 osób.

           Inkubator obejmował dwa bloki tematyczne. Pierwsze szkolenie dotyczyło formalno-prawnych aspektów wolontariatu. Uczestnicy/czki podczas spotkania poznali ogólne zasady prawne dotyczące współpracy z wolontariuszami. Dowiedzieli się, kim jest wolontariusz oraz jakie podmioty mogą angażować wolontariuszy w swoje działania. Rozmawiali o prawach oraz obowiązkach zarówno korzystającego, jak i wolontariusza. Poruszyli kwestie bezpieczeństwa i ubezpieczenia wolontariusza. Na drugim szkoleniu uczestnicy/czki dowiedzieli się, jak budować zespół wolontariuszy. Podczas tego spotkania uczestnicy/czki poznali sposoby rekrutacji wolontariuszy, nauczyli się jak poprawnie skonstruować regulamin wolontariatu, dyskutowali nad sposobami motywacji i współpracy z wolontariuszami. Uczestnicy/czki mieli możliwość wymiany swoich sprawdzonych praktyk, podzielenia się własnym doświadczeniem.

    Za część merytoryczną odpowiedzialna była Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej. To największa edukacyjna organizacja pozarządowa w Polsce. Zajmuje się realizacją programów edukacyjnych, prowadzi szkolenia, warsztaty, studia podyplomowe dla nauczycieli i dyrektorów. Pracownicy Fundacji posiadają doświadczenie, wiedzę ekspercką i współpracę z praktykami. Fundacja koordynowała m.in. program rozwoju wolontariatu w szkołach, który był finansowany przez m.st. Warszawa w ramach projektu „Ochotnicy warszawscy”.