logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Dzień Tolerancji w BCOPW
  W czwartek 16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. Bydgoszcz włącza się w jego obchody, by w tym dniu szczególnie mówić o szacunku dla odmienności, akceptacji i uznaniu bogactwa różnorodności na świecie.  Czym jest tolerancja? To szacunek dla odmienności - ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, wyznawane poglądy czy orientację seksualną. Tolerancja to poszanowanie wolności innych.
  Bydgoszcz jest otwarta i tolerancyjna, a poszanowanie każdej osoby jest dla Miasta kluczowe. Dlatego m. in. w październiku tego roku przyjęty został „Program Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy”, który ma służyć temu, aby osoby mieszkające w Bydgoszczy czuły się w nim dobrze, by prawa człowieka i zasady równego traktowania były realizowane wobec wszystkich osób mieszkających i przebywających na jego terenie.
  Ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowy Dzień Tolerancji będziemy świętować w BCOPW „Gdańska 5” od 16 listopada. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w tegoroczne obchody.

  Program:

  16 listopada, godz. 9.00-10.30
  Spotkanie z książkami o tolerancji i zabawą dla dzieci

  Kreatywny, edukacyjny i wpływający na emocje warsztat dla dzieci od 4 do 9 lat wraz z opiekunami, oparty na głośnym czytaniu bardzo dobrej książki dla dzieci, odnoszącej się do tematu tolerancji i szanowania każdego człowieka.
  Wydarzenie organizuje Fundacja 12 Kamienica w ramach zadania publicznego „Ja Człowiek, my Ludzie. Dzień Tolerancji w kręgu sztuki i empatii”, dofinansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. Więcej: tutaj

  16 listopada, godz. 12.30-13.15
  Koncert Adrianny Rychwalskiej z okazji Dnia Tolerancji

  Ten silny głos wybrzmi w Międzynarodowym Dniu Tolerancji wraz z gitarą Sylwestra Bugajaka. Muzycy zagrają m.in. utwór „Tolerancja” wykonywany przez Stanisława Sojkę. Poza tym pojawią się bardzo znane i mniej znane utwory, których treść lub autorzy mocno przyczynili się (świadomie lub nie) do krzewienia idei poszanowania i prób zrozumienia innych kultur i narodów.
  Wydarzenie organizuje Fundacja 12 Kamienica w ramach zadania publicznego „Ja Człowiek, my Ludzie. Dzień Tolerancji w kręgu sztuki i empatii”, dofinansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy. Wstęp wolny, ale obowiązują zapisy. Więcej: tutaj

  28 listopada, godz. 16.45-19.45
  Spotkanie edukacyjno-warsztatowe dla mieszkańców Bydgoszczy pn. „Transpłciowość - poznać, zrozumieć, wspierać”.

  Warsztaty skierowane zwłaszcza do przedstawicieli i przedstawicielek zawodów zaufania publicznego i wszystkich osób zainteresowanych. Poprowadzi je mgr Jakub Hartung-Wójciak. Wydarzenie organizuje Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic w ramach zadania publicznego TRANS czyli przekroczyć bariery, dofinansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy.
  Obowiązują zapisy. Więcej: tutaj

  Zapraszamy do udziału. Budujmy razem wrażliwość wokół idei praw człowieka!