logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Dzień Tolerancji przy Gdańskiej 5
  Dziś, 16 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Tolerancji. W BCOPW „Gdańska 5” trwały obchody święta akceptacji i szacunku dla odmienności.  Międzynarodowy Dzień Tolerancji został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 12 grudnia 1995 roku, z inicjatywy UNESCO. Bydgoszcz włącza się w świętowanie tego dnia od kilku lat, m.in. poprzez wydarzenia towarzyszące inauguracji kolejnych sezonów projektu „Szkoła otwarta i tolerancyjna”, czy organizację „Żywej Biblioteki”.

  W tegoroczne obchody szczególnie zaangażowały się bydgoskie organizacje pozarządowe, które dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Bydgoszczy zorganizowały w BCOPW „Gdańska 5” swoje zadania publiczne.

  Poranek przy Gdańskiej 5 wypełniły rozmowy z najmłodszymi o kluczach do tolerancji. Mówiono m.in. o znaczeniu otwartości, życzliwości, umiejętności słuchania w budowaniu postaw akceptacji dla różnorodności. Rozmowom towarzyszyło czytanie książki dla dzieci, odnoszącej się do tematu tolerancji i szanowania każdego człowieka. Wszystko to w ramach obchodzonego dziś, 16 listopada, Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację 12 Kamienica w ramach zadania publicznego „Ja Człowiek, my Ludzie. Dzień Tolerancji w kręgu sztuki i empatii”, dofinansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy.

  W ramach tego samego zadania w południe przestrzenie BCOPW „Gdańska 5”wypełniły dźwięki znanych i mniej znanych utworów o tolerancji. W muzyczną podróż pełną niezapomnianych wrażeń zabrała nas bydgoszczanka, uczestniczka XII edycji The Voice of Poland, Adrianna Rychwalska. Nie zabrakło takich utworów, jak „Tolerancja” Stanisława Soyki, czy „Wspomnienie” Czesława Niemena. Muzyczną ucztę wypełniły utwory o miłości, a także odwołania do twórczości Juliana Tuwima.

  Już dziś serdecznie zapraszamy również na otwarte spotkanie edukacyjno-warsztatowe dla mieszkańców Bydgoszczy pn. „Transpłciowość - poznać, zrozumieć, wspierać”, które odbędzie się w ramach bydgoskich obchodów Dnia Tolerancji w dniu 28 listopada, godz. 16.45-19.45, nie gdzie indziej, jak w BCOPW „Gdańska 5”. Warsztaty skierowane będą zwłaszcza do przedstawicieli i przedstawicielek zawodów zaufania publicznego. Poprowadzi je mgr Jakub Hartung-Wójciak. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc na spotkanie obowiązują zapisy. Wydarzenie organizuje Fundacja O To Chodzi Edukacja Bez Granic w ramach zadania publicznego TRANS czyli przekroczyć bariery, dofinansowanego z budżetu Miasta Bydgoszczy. Więcej o tym wydarzeniu tutaj.

  Warto wiedzieć:

   Miasto od lat angażuje się w działania na rzecz budowania Bydgoszczy otwartej i tolerancyjnej, bezpiecznej, wolnej od przemocy i wykluczenia:
   - od 2017 r. w Bydgoszczy działa projekt Szkoła Otwarta i Tolerancyjna,
   - w 2019 r. powołano działającą społecznie Bydgoską Radę ds. Równego Traktowania,
   - od 2020 r. Bydgoszcz włącza się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji,
   - w styczniu 2021 r. władze Bydgoszczy podpisały Kartę Różnorodności, a w październiku tego roku Europejską Kartę Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu   Lokalnym,
   - w 2022 r. otwarto pierwszy w Polsce Park Tolerancji,
   - w 2022 r. rozpoczęły się prace nad programem antydyskryminacyjnym „Razem Raźniej”,
   - Miasto udziela wsparcia finansowego i pozafinansowego osób uchodźczych, seniorów, młodzieży, rodzin wielodzietnych,
   - w BCOPW "Gdańska 5" działa biblioteczka społecznika/społeczniczki,
   - w październiku 2023 r. przyjęty został „Program Działań na Rzecz Równego Traktowania dla Miasta Bydgoszczy”, który ma służyć temu, aby osoby mieszkające w Bydgoszczy czuły się w niej dobrze, by prawa człowieka i zasady równego traktowania były realizowane wobec wszystkich osób mieszkających i przebywających na jej terenie.