logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Dofinansowanie wkładu własnego w 2023 r.
  Miasto Bydgoszcz ogłasza otwarty konkurs ofert, w którym można uzyskać dofinansowanie do wkładu własnego wymaganego w innych (pozamiejskich) projektach organizacji pozarządowych realizowanych w 2023 r.  Wkład własny to środki finansowe, które organizacje pozarządowe zwykle muszą zadeklarować (posiadać), aby móc starać się o dotacje finansowe z programów europejskich oraz ogólnopolskich lub regionalnych konkursów ofert organizowanych przez poszczególne ministerstwa i jednostki samorządu terytorialnego. Dla mniejszych podmiotów, nie prowadzących działalności gospodarczej (odpłatnej), pozbawianych rozbudowanych zasobów kadrowych i finansowych stanowi to poważną barierę w pozyskiwaniu środków i rozwijaniu planowanej działalności.

  Dofinansowanie wkładu własnego to zatem szansa na pozyskanie dodatkowych funduszy zewnętrznych i realizację dużych projektów na rzecz mieszkańców Bydgoszczy.

  Nabór wniosków w konkursie na dofinansowanie wkładu własnego rozpoczął się 28 marca br., będzie realizowany w trybie ciągłym aż do wyczerpania środków finansowych, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2023 r. Całkowity budżet konkursu wynosi 30 000,00 zł.

  Oferty można składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert LINK DO NABORU W SYSTEMIE WITKAC.pl - TUTAJ (proszę kliknąć)

  "Dofinansowanie wkładu własnego w 2023 r."
  Dokumentacja konkursowa:

  Termin składania ofert: 2023-08-31 (nabór ciągły)
  Podstawa prawna ogłoszenia: Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 189/2023 z dnia 28 marca 2023 roku

  Treść ogłoszenia:
  - Zarządzenie

  - Załącznik nr 1 - ogłoszenie konkursu (REGULAMIN)
  - Załącznik nr 2 - wzór oferty
  - Załącznik nr 3 - wzór umowy
  - Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania
  - Załącznik nr 5 - karta oceny

  Nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej:
  - Zarządzenie ws. naboru do komisji konkursowej