logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Diagnoza III sektora w Bydgoszczy. Zgłoś się do zespołu RDPP ds. przygotowania założeń.

    Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, zaprasza do wzięcia udziału w pracach zespołu, ds. przygotowania założeń koncepcji diagnozy III sektora w Bydgoszczy.

    Zadaniem zespołu będzie opracowanie wytycznych i koncepcji założeń celu przygotowanie diagnozy, która jest niezbędna m.in. do przygotowania wieloletniego Programu współpracy Miasta Bydgoszczy  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

    Zgłoszenia przedstawicieli bydgoskich organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust. 3 w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prosimy zgłaszać do dnia 19.02.2021 roku na adres rdpp@um.bydgoszcz.pl. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko przedstawiciela, nazwę organizacji oraz numer tel. kontaktowy.