logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Chcesz prowadzić kawiarnię obywatelską? Zgłoś się!
  Ogłosiliśmy konkurs na najem pomieszczenia do prowadzenia placówki gastronomicznej – kawiarni obywatelskiej w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Kawiarnia obywatelska mieści się na parterze BCOPiW przy ul. Gdańskiej 5. Na zgłoszenia czekamy do 4 marca do 12:00.  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu położone w sercu Miasta jest miejscem stworzonym z myślą o stowarzyszeniach, fundacjach, klubach i wszelkiego rodzaju organizacji działających społecznie i potrzebujących wsparcia w postaci przestrzeni do spotkań, warsztatów, szkoleń czy spotkań założycielskich. Na parterze Centrum działa kawiarenka obywatelska. 

  W konkursie preferowane są podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z siedzibą w Bydgoszczy, w tym spółdzielnie socjalne, prowadzące działalność gastronomiczną. Przy wyborze oferty Komisja będzie kierowała się m.in. wysokością zaproponowanego czynszu, propozycją menu codziennego, doświadczeniem oraz propozycją działań dodatkowych w kawiarni obywatelskiej integrujących społeczność lokalną zgodnych z charakterem BCOPW.

  Umowa zostanie zawarta na 3 lata (od dnia zawarcia umowy). Oferty prosimy składać do Zespołu ds. Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy ul. Gdańskiej 5 (pokój nr 1). Ostateczny termin składania pisemnych ofert upływa 4 marca o godz. 12:00.

  Szczegółowe wymagania i regulamin konkursu na najem pomieszczenia do prowadzenia kawiarni obywatelskiej dostępne są TUTAJ