logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Bydgoszcz wspiera wolontariuszy
  W ramach projektu „Młodzi, zdolni, kompetentni Wolontariusze” Miasto Bydgoszcz przeszkoliło 113 wolontariuszy. Uczestnikami pakietu szkoleń, warsztatów, czy wizyt studyjnych w bydgoskich organizacjach pozarządowych byli młodzi ludzie chcący angażować się społecznie, zamieszkujący lub uczący się w Bydgoszczy.  Projekt można było zrealizować dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

  Łącznie w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 lipca 2021 roku zrealizowano dwie edycje projektu. Uczestnicy każdej edycji brali udział w dziesięciomiesięcznym cyklu szkoleń, warsztatów, czy wizyt studyjnych w organizacjach pozarządowych. Wolontariusze angażowali się również w organizację wydarzeń odbywających się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu dla tzw. III sektora. Każdy uczestnik korzystał z konsultacji psychologicznych, zarówno przed rozpoczęciem udziału w projekcie, jak i na jego zakończenie. Przez cały okres realizacji projektu uczestnicy wspierani byli przez opiekunki wolontariuszy. Co szczególnie cenne, do udziału w projekcie udało się zaangażować dziewiętnastoosobową grupę osób z niepełnosprawnościami.

  Młodzi ludzie, którzy już na etapie rekrutacji wykazywali wysoko rozwinięte kompetencje społeczne, zostali objęci ścieżką wsparcia pozwalającą pogłębić umiejętności niezbędne koordynatorom wolontariatu. Osoby w wieku 15-29 lat, które przeszły tę ścieżkę rozwoju kompetencji społecznych zostały przygotowane do podejmowania działań na rzecz wspólnoty lokalnej, np. tworząc nowe organizacje pozarządowe. Rozwinięte kompetencje zapewne okażą się przydatne podczas organizacji wydarzeń i pozwolą efektywnie pełnić funkcję lidera zespołu, czy koordynatora wolontariatu.

  U pozostałych uczestników postawiono przede wszystkim na podniesienie kompetencji w zakresie komunikacji interpersonalnej w zespole, posługiwania się mową ciała, kształcenia kompetencji międzykulturowych, wchodzenia w interakcje z innymi osobami i wiele innych kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy. Uczestnicy zostali przygotowani do działania podczas organizacji imprez kulturalnych czy sportowych, jak i do pomocy w placówkach opiekuńczych.

  Pozyskane przez uczestników projektu umiejętności interpersonalne będą z pewnością wykorzystywane w różnych sytuacjach społecznych, w tym także na rynku pracy. Liczymy jednak przede wszystkim na to, że przyczynią się do wzmocnienia potencjału wolontariuszy w naszym mieście - mówi Agnieszka Wojtunik koordynatorka projektu.

  W rezultacie projektu, kompetencje społeczne podniesiono u blisko 110 uczestników.

  Szkolenia odbywały się w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Ze względu na pandemię II edycja projektu realizowana była w większości zdalnie.