logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Bydgoszcz miastem równego traktowania. Trwają konsultacje społeczne
  Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Bydgoszczy do udziału w konsultacjach społecznych Programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy. Głos bydgoszczanek i bydgoszczan jest dla nas bardzo ważny. Swoje opinie można wyrażać w dniach 10-31 maja br., wypełniając kartę konsultacyjną bądź dzieląc się uwagami podczas spotkań.  Od lat pracujemy nad tym, by Bydgoszcz stawała się coraz bardziej przyjaznym miejscem do życia – mówi zastępczyni prezydenta Bydgoszczy Iwona Waszkiewicz. - Wprowadziliśmy już szereg rozwiązań, które pozwalają m.in. likwidować architektoniczne bariery, lepiej dbać o seniorki i seniorów i zapewniać wszystkim równy dostęp do miejskich usług, oferty kulturalnej. Tworzenie przyjaznego miasta wymaga jednak stałego zaangażowania i współpracy także z innymi podmiotami. Ogromną rolę odgrywa postawa mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy. Tym bardziej zależy nam na ich opiniach, co jeszcze możemy zrobić, by czuli się bezpieczniej i mogli tu rozwijać swoje pasje. Bez względu na to, jak bardzo się różnią. Zapraszam do udziału w konsultacjach społecznych – dodała.

  Program działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy to ważny dokument, który ma na celu zapewnienie równych szans i traktowania dla wszystkich mieszkańców naszego miasta. Prace nad nim były poprzedzone diagnozą sytuacji mieszkańców i mieszkanek Bydgoszczy należących do różnych grup, co pozwoliło na opracowanie skutecznych działań. W jego tworzenie zaangażowani byli członkowie i członkinie Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych oraz Urzędu Miasta Bydgoszczy i jednostek miejskich.

  W konsultacjach może wziąć udział każda mieszkanka i mieszkaniec Bydgoszczy. Można to zrobić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/program. Uwagi można będzie również zgłosić podczas spotkania z udziałem ekspertów i ekspertek w dziedzinie równego traktowania. Spotkania konsultacyjne dot. programu równego traktowania odbędą się:
  •    29 maja 2023 o godz. 11.30 – sala konferencyjna BCOPW Gdańska 5,
  •    30 maja 2023 o godz. 18.00 – sala konferencyjna BCOPW Gdańska 5.

  Jako mieszkańcy i mieszkanki Bydgoszczy mamy wpływ na kształtowanie polityki naszego miasta. Dlatego zachęcamy do aktywnego udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania na temat projektu programu działań na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy. Wspólnie możemy działać na rzecz naszego miasta i zapewnić, że każdy z nas będzie traktowany w sposób równy i sprawiedliwy.

  Konsultacje trwają w dniach 10-31 maja br.

  Projekt programu do pobrania TUTAJ