logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Bydgoski Wolontariusz Roku „Dodaj im skrzydeł...”
  Do 17 listopada przyjmujemy zgłoszenia do konkursu Bydgoski Wolontariusz Roku. To szczególna okazja, aby podziękować i wyróżnić najbardziej zaangażowanych i oddanych społeczników - aniołów codzienności.  Wolontariuszki i wolontariusze są wszędzie

  Warto się rozejrzeć, sprawdzić i zapytać. Wolontariusze skupieni są nie tylko w szkolnych kołach i przy aktywnych organizacjach pozarządowych. Wolontariusze to osoby w każdym wieku, z różnymi kwalifikacjami, doświadczeniami czy wykształceniem. Wszystkich łączy jedna, wspólna, wielka moc - chęć bezinteresownej pomocy i zaangażowania w ważne, społeczne sprawy.

  Bydgoski Wolontariusz Roku to okazja, aby wyróżnić i podziękować najlepszym z najlepszych. Konkurs organizujemy od 20 już lat. Ma swoje dobre tradycje. Z okazji jubileuszu przygotowujemy dodatkowe atrakcje i szczególną oprawę uroczystości. Zdradzimy dziś jedynie, że odbędzie się ona w Teatrze Kameralnym, o wręczenie jubileuszowych nagród poprosimy znane bydgoskie osobistości, a motywem przewodnim i wyjątkową, jubileuszową formą wyróżnienia będą… skrzydła aniołów... które dodają mocy, otuchy, wspierają, a także wznoszą wiele projektów na wyższy poziom.

  Wolontariuszy nagradzamy w pięciu Kategoriach:

  • wolontariat dziecięcy - do 14 r.ż.,
  • wolontariat młodzieżowy - od 15 r. ż. do 25 r.ż.,
  • wolontariat dorosły - osoby, które ukończyły 25 r.ż.,
  • wolontariat w zakresie pomocy uchodźcom z Ukrainy,
  • opiekun wolontariatu.


  Zgłoszenia przyjmujemy na formularzu. Składać go mogą wszystkie organizacje, placówki i instytucje zrzeszające lub współpracujące z wolontariuszami. Szczegóły w REGULAMINIE. Warto skorzystać z okazji, by już samą nominacją sprawić przyjemność, zauważyć i docenić cichych aniołów codzienności, osoby obdarowane szczególnym rodzajem empatii i wrażliwości na potrzeby innych.

  Poza regulaminem udostępniamy obowiązujące formularze zgłoszeń:

  ZGŁOSZENIE W KATEGORII WOLONTARIUSZ

  ZGŁOSZENIE W KATEGORII OPIEKUN WOLONTARIATU

  Propozycje kandydatek i kandydatów zasługujących na wyróżnienie należy zgłaszać na drukach z powyższych odnośników, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada br. drogą elektroniczną, na adres: wolontariat@um.bydgoszcz.pl. Warto wspomnieć, że w konkursie przewidziane są również pamiątkowe statuetki oraz nagrody dla laureatów.

  Arkusze zgłoszeniowe, które wpłyną do Urzędu Miasta Bydgoszczy niekompletne lub po określonym terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data wpływu do Organizatora konkursu. Wytypować można maksymalnie 8 osób z jednej organizacji/placówki/instytucji (po 2 kandydatów z każdej kategorii konkursowej).

  Więcej w informacji w Regulaminie oraz pod nr telefonów  52 5859 273 oraz 52 5858 727.


  Dodaj im skrzydeł!

  Wolontariusze to specjaliści od wszelkich spraw. Kojarzeni nie tylko z instytucjami takimi jak schroniska dla zwierząt, organizacje ekologiczne czy domy dziecka, wspierają równie często projekty zorientowane na rozwój nowatorskich kreatywnych inicjatyw. Z pomocy wolontariuszy korzystają zarówno organizacje społeczne, jak i specjalistyczne firmy. Wolontariat pracowniczy coraz częściej wykorzystywany jest przez menadżerów firm w odpowiedzi na potrzeby i wnioski samych pracowniczek i pracowników, dla budowania dobrej atmosfery i wspierania aktywności zespołów.

  O kierunkach rozwoju idei wolontarystycznej rozmawiamy w Bydgoszczy od kilku miesięcy, realizując projekt „Wolontariat Przyszłości”. Razem z naukowcami symulujemy, badamy i sprawdzamy jak prawdopodobnie będzie i jak powinien wyglądać nowoczesny i świeży wolontariat przyszłości. Także ten projekt znajdzie swoje miejsce w programie Bydgoskich Dni Wolontariatu, z uroczystą galą i targami. Szczegóły programu i zapisy już wkrótce.

  Już teraz zachęcamy wszystkich opiekunów i inicjatorów działań wolontariackich do skorzystania z okazji i nominowania swoich Aniołów do największego miejskiego konkursu dla wolontariuszy i wolontariuszek. Dziś my dodajmy Im skrzydeł, by jutro Oni razem z nimi rozwijali wciąż lepsze formy społecznego zaangażowania i wspólnoty, w której dostrzegamy siebie nawzajem doceniając i rozwijając to, co w ludziach najlepsze i szlachetne.