logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Bydgoska Rada Seniorów w nowym składzie
    Podczas wczorajszej (19/06) sesji Rada Miasta dokonała wyboru Bydgoskiej Rady Seniorów. Zasiadać w niej będzie w sumie 20 osób.


    Czworo z członków nowej BRS desygnowanych zostało przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy. W tym gronie są: Dorota Glaza, Emilia Nikodem-Boczek, Magdalena Owczarska i Elżbieta Włodarczyk. Czworo członków spośród siebie wybrała Rada Miasta. Decyzją radnych nominacje otrzymali: Maria Gałęska, Zdzisław Tylicki, Lech Zagłoba-Zygler oraz Janusz Czwojda. Kolejnych członków Bydgoskiej Rady Seniorów wskazały organizacje pozarządowe i środowiska senioralne. Do rady weszli: Magdalena Bierzyńska-Sudoł uzyskując 21 głosów, Janina Głogowska - 25 głosów, Kordian Kaniecki - 22 głosy, Cezary Kościelak - 23 głosy, Grażyna Lewandowska - 21 głosów, Mirosława Lewandowska - 20 głosów, Krzysztof Różycki - 18 głosów, Danuta Rybarczyk - 25 głosów, Krystyna Szarafińska - 22 głosy, Zenona Tomczak - 20 głosów, Danuta Trzebińska-Kapczyńska - 21 głosów i Felicja Tykwińska - 21 głosów.

    Listę rezerwową tworzą Bożena Sałacińska (8 głosów) oraz Ewa Zbelicka (7 głosów).

    Przypomnijmy, że Rada ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach dotyczących osób starszych.Do jej zadań należy w szczególności: zgłaszanie uwag do projektów prawa miejscowego dotyczącego spraw ważnych dla seniorów, integracja i wspieranie środowisk osób starszych, popularyzowanie aktywności seniorów, propagowanie wszelkich form dotyczących edukacji, kultury, sportu, turystyki i rekreacji, budowanie pozytywnego wizerunku seniora, upowszechnianie wiedzy o potrzebach i prawach ludzi starszych.