logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Bydgoska Rada Seniorów kończy kadencję
  Na uroczystym posiedzeniu w dniu 25 kwietnia Bydgoska Rada Seniorów zakończyła swoją kadencję. W spotkaniu wziął udział Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. Zaproszeni zostali również przedstawiciele i przedstawicielki Bydgoskiej Rady Seniorów poprzednich kadencji.


  Podczas czwartkowego uroczystego posiedzenia Rafał Bruski prezydent Bydgoszczy podziękował Radnym za ich zaangażowanie, pogratulował osiągnięć, złożył życzenia i poprosił o dalsze pielęgnowanie przyjaźni z Bydgoszczą.

  Choć Radzie Seniorów obecnej kadencji przyszło pracować w niełatwym czasie, najpierw pandemii, a następnie wojny tuż za polską granicą, to w ścisłej współpracy z Miastem Bydgoszcz zrealizowanych zostało wiele ambitnych zadań, sprzyjających budowaniu w naszym mieście klimatu przyjaznego seniorom.

  W tym miejscu warto przypomnieć, że w grudniu 2023 r. w Bydgoszczy otwarte zostało Centrum Seniorów „Dworcowa 3”. Celem jego istnienia jest wspieranie i propagowanie aktywności senioralnej. Miejsce to cieszy się dużym zainteresowaniem. Dla wielu bydgoskich seniorów stało się miejscem ciekawych spotkań.

  W trakcie dobiegającej końca kadencji Bydgoskiej Rady Seniorów zainicjowane zostały osiedlowe centra seniora, które oferują szeroki wachlarz bezpłatnych usług i zajęć dla osób w wieku senioralnym, m. in. szkolenia, konsultacje, działania kulturalno-edukacyjne w kilku punktach na bydgoskich osiedlach. Na ich prowadzenie miasto corocznie przeznacza 300 tysięcy złotych. Jako rozwinięcie tradycji Przemarszów Kapeluszowych od kilku lat w naszym mieście organizowana jest „Seniorada” – tydzień międzypokoleniowy. Rozbudowana została również formuła świętowania Międzynarodowego Dnia Seniorów oraz medycznych forów seniora, dedykowanych zdrowiu i profilaktyce.

  W 2022 roku, w duchu międzypokoleniowym zacieśniona została współpraca Bydgoskiej Rady Seniorów z Młodzieżową Radą Miasta Bydgoszczy.

  W kwietniu 2022 roku Bydgoska Rada Seniorów zainicjowała kontynuowane do tej pory bezpłatne lekcje języka polskiego dla seniorek i seniorów, którzy przybyli do naszego miasta uciekając przed wojną za wschodnią granicą. Rada wykorzystywała do organizacji spotkań pomieszczenia w BCOPW „Gdańska 5”, a po otwarciu Centrum Seniorów „Dworcowa 3” w tamtej lokalizacji. Poza regularnymi lekcjami, prowadzonymi przez emerytowaną nauczycielkę, radną BRS, organizowane były także spacery, wyjścia do instytucji kultury, spotkania z ciekawymi ludźmi. Reprezentacja klubu zapraszana była także na miejskie uroczystości i wydarzenia senioralne.

  Rada obecnej kadencji odbywała regularne posiedzenia. Pełniła również comiesięczny, telefoniczny dyżur interwencyjny dla mieszkanek i mieszkańców Bydgoszczy w wieku senioralnym. Radni obsługiwali także dyżury stacjonarne, organizowane w BCOPW „Gdańska 5”, a po otwarciu Centrum Seniorów „Dworcowa 3” w tamtej lokalizacji.

  Warto wiedzieć:
  Pierwsza Bydgoska Rada Seniorów została powołana Zarządzeniem Nr 331/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2011 roku.

  W 2015 roku w ustawie o samorządzie gminnym przewidziano, że gmina powinna podejmować działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród jej mieszkańców, w tym zwłaszcza wśród młodzieży, sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Na wniosek zainteresowanego środowiska senioralnego w dniu 27 maja 2015 roku Rada Miasta Bydgoszczy, uchwałą XII/163/15 powołała Bydgoską Radę Seniorów jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach dotyczących osób starszych. Rada działa w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie miasta.

  Obecna kadencja Rady powołana została Uchwałą VI/58/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019 roku, w sprawie wyboru członków Bydgoskiej Rady Seniorów. Rada Miasta Bydgoszczy w dniu 28 września 2022 roku dokonała zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyboru członków Bydgoskiej Rady Seniorów.