logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Akcja-rewitalizacja
  Razem stworzymy ogród społeczny! Zapraszamy na spotkanie organizacyjne.  W piątek, 25 września br. o godz. 13.00 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (BCOPW Gdańska 5 - sala konferencyjna) odbędzie się spotkanie dotyczące rewitalizacji terenu zielonego znajdującego się na tyłach budynku naszego Centrum NGO (wejście od ul. Drukarskiej). Na tym terenie planowane jest stworzenie ogrodu społecznego.

  Będzie to kolejna przestrzeń przeznaczona do wykorzystania na potrzeby rozmaitych inicjatyw pozarządowych, w tym: zajęć ogrodniczych, różnego typu wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, pikników sąsiedzkich itp.

  Obecnie ww. przestrzeń jest bardzo zaśmiecona, porośnięta chwastami oraz zasypana drobnym gruzem.

  DLATEGO POTRZEBNE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE!

  Podczas spotkania będziemy rozmawiać o możliwych koncepcjach zagospodarowania oraz funkcjonalności przyszłego ogrodu.

  Z uwagi na ograniczenia epidemiczne ze względów organizacyjnych prosimy o mailowe potwierdzenie przybycia na spotkanie na adres: ngo@um.bydgoszcz.pl