logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Rozpoczynamy konsultacje Programu współpracy z NGO
  Prezydent Bydgoszczy zaprasza do udziału w konsultacjach projektu Programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

  Termin konsultacji: 27 września – 18 października 2021 r.

  Do udziału w konsultacjach uprawnione są: Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na rzecz Miasta Bydgoszczy.

  Forma konsultacji:

  wyrażenie pisemnej opinii na formularzu, który stanowi załącznik do ogłoszenia - wypełniony formularz należy dostarczyć do dnia 18 października br. na adres  ngo@um.bydgoszcz.pl  lub do siedziby Zespołu ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu  ul. Gdańska 5, Bydgoszcz.

  Udział w otwartych spotkaniach w trybie hybrydowym, które odbędą się:

  • 28 września 2021 r. godz. 10.00- 12.00 Bydgoskie Centrum Organizacji
   Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4.
  • 28 września 2021 r. godz. 16.00- 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji
   Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4.
  • 5 października 2021 r. godz. 10.00- 12.00 Bydgoskie Centrum Organizacji
   Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4.
  • 5 października 2021 r. godz. 16.00- 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji
   Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4.
  • 12 października 2021 r. godz. 10.00- 12.00 Bydgoskie Centrum Organizacji
   Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4.
  • 12  października 2021 r. godz. 16.00- 18.00 Bydgoskie Centrum Organizacji
   Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, Bydgoszcz, pok. nr 4.

  UWAGA link do spotkania zostanie przesłany po wcześniejszym zgłoszeniu na adres ngo@um.bydgoszcz.pl, chęci uczestnictwa w spotkaniu.

  Komórką organizacyjną Urzędu Miasta Bydgoszczy wyznaczoną do udzielania wyjaśnień i przyjmowania opinii jest Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Urzędzie Miasta Bydgoszczy, Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5 Bydgoszcz, pokój nr 6,  tel. 52 58 58 727, ngo@um.bydgoszcz.pl

  Podstawa prawna:

  UCHWAŁA Nr LXXIII/1105/10 Rady Miasta Bydgoszcz z dnia 22 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

  Projekt Programu Współpracy -

  TUTAJ(PDF)

  TUTAJ(DOC)

  Formularz konsultacji - TUTAJ