logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Zespół ds. Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

  CO ROBIMY?

   

  Aktywizujemy, szkolimy, doradzamy, pomagamy wolontariuszom, pomagamy osobom,  które działają
  w organizacjach lub dopiero chciałyby zacząć swoją przygodę z sektorem pozarządowym.

  Oferujemy bezpłatnie indywidualne porady prawne, księgowe, wsparcie wolontariuszy, organizatorów wolontariatu, nauczycieli – opiekunów kół wolontariatu w szkołach.

  Promujemy i wspieramy działania bydgoskich organizacji pozarządowych.

  Organizujemy spotkania dla środowiska pozarządowego w mieście.

  Dysponujemy przestrzenią Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.

  Co roku razem z przedstawicielami bydgoskich NGO tworzymy Program Współpracy Miasta z Organizacjami Pozarządowymi.

  Wspieramy pracowników Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz instytucji miejskich w zakresie współpracy z NGO.

   

  WSPIERAMY AKTYWIZACJĘ MIESZKAŃCÓW, REALIZUJĄC PROGRAMY:

  •       „Bydgoski Wolontariat”

  •       „Bydgoska Rodzina 3 plus”

  •       „Bydgoska Karta Młodzieży”

   

  POMAGAMY W DZIAŁANIU:

  •       Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy

  •       Młodzieżowej Rady Miasta

  •       Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania

   

  Ogłaszamy konkursy grantowe:

  •       „Grant na start”

  •       „Małe granty w BCOPW”

  •       „Promocja Programu Bydgoska Rodzina 3 plus”

   

  REALIZUJEMY PROJEKTY Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ:

  •       „Młodzi, zdolni, kompetentni wolontariusze” – szkolenia pomagające wykształcić kompetencje społeczne (w trakcie realizacji – więcej informacji tutaj)

  •       „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” – kierowany do mieszkańców Bydgoszczy (projekt zakończony)

   

  CO ROKU ORGANIZUJEMY M.IN.:

  •       Piknik Bydgoskich Organizacji Pozarządowych – podczas którego mieszkańcy miasta mogą jeszcze bliżej poznać specyfikę działań III sektora w mieście

  •       Galę „Bydgoski Wolontariusz Roku” – możliwość nagrodzenia wyróżniających się wolontariuszy

  •       Konkurs „8 Wspaniałych” – ogólnopolski konkurs dla najlepszych wolontariuszy

  •       Forum Inicjatyw Pozarządowych – największe coroczne spotkanie przedstawicieli bydgoskich organizacji, instytucji miejskich, merytoryczne wykłady i warsztaty.

  •       Forum Dużej Rodziny, Targi Rodzinne – wydarzenia dla całych rodzin z wieloma atrakcjami przygotowanymi przez partnerów programu „Bydgoska Rodzina 3 plus”

  •       „Maj Mam” – coroczne spotkanie dla przedsiębiorczych kobiet, mam powracających na rynek pracy, zamierzające otworzyć własną działalność biznesową

  •       Inkubator NGO – cykl merytorycznych warsztatów na start dla nowopowstałych organizacji lub dla społeczników, który mają pomysł do zrealizowania w niedługim czasie działać w III sektorze

  •       Akcję „Mój 1% Zostaje w Bydgoszczy” – lokalna akcja społeczna – co roku trochę inna – aby przekonać nieprzekonanych, że warto pozostawić 1% podatku w swoim mieście               

  •       …i wiele innych spotkań, szkoleń i warsztatów dla NGO-sów oraz wolontariuszy