logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Wiek, płeć, niepełnosprawność, religia, narodowość, orientacja seksualna – to najczęstsze przesłanki nietolerancji.

    Jak równouprawnienie funkcjonuje w Bydgoszczy? Obecnie opracowywany jest program na rzecz równego traktowania.

    Ochrona praw i zapewnienie bezpieczeństwa osobom zagrożonym wykluczeniem stanowią realizację wizji i celów strategicznych miasta ze Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku.

    Wypracowanie Programu na rzecz równego traktowania dla Miasta Bydgoszczy jest jednym z podstawowych zadań Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania. Do prac nad dokumentem zaangażowani zostali liczni eksperci. W pierwszej kolejności nastąpi identyfikacja problemu. Następnie eksperci przygotują założenia do Programu. Planowany termin zakończenia prac nad programem to listopad 2022 roku. Następnie opracowanie zostanie poddane konsultacjom społecznym. Ostatecznie program zostanie przedłożony Radzie Miasta Bydgoszczy w celu jego przyjęcia.