logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  ZAPROJEKTUJ LOGO BCOPW
  Wydłużamy termin przesyłania projektów graficznych logo Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Na zgłoszenia czekamy do 29 października br. Dla autora najlepszej pracy przewidziana jest nagroda.


  BCOPW to jedyne miejsce na mapie Bydgoszczy stworzone specjalnie dla stowarzyszeń, fundacji, kół, klubów i wszelkiego rodzaju organizacji, które działają społecznie i potrzebują wsparcia w postaci przestrzeni do organizacji spotkań, posiedzeń, warsztatów, szkoleń, wernisaży, spotkań założycielskich, grup wsparcia. To miejsce otwarte na różnego rodzaju inicjatywy kulturalne, społeczne, czy sportowe. Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu powstało w celu stworzenia bydgoskim organizacjom pozarządowym działającym w sferze pożytku publicznego przestrzeni do działania i rozwoju. Misją istnienia BCOPW na Gdańskiej 5 jest wspieranie idei prospołecznych, lokalnych liderów i wolontariuszy zaangażowanych w działania dla mieszkańców miasta Bydgoszczy i na rzecz naszego miasta.

  Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie na projekt graficzny logo BCOPW, który w najlepszy sposób pokazywałby profil jego działalności. Udział w konkursie może wziąć każdy twórca – profesjonalista/tka, amator/ka, student/ka kierunków wizualnych i uczelni artystycznych, a przede wszystkim osoba kreatywna i twórcza, zgodnie z hasłem które nam przyświeca od początku istnienia: BCOPW tworzą ludzie!

  Poprzez organizowany konkurs chcemy dać możliwość włączenia się w zaprojektowanie spójnej wizji BCOPW i pokazania swoich umiejętności.

  Logo BCOPW powinno spełniać następujące założenia:
  a) powinno być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo,
  b) powinno wskazywać na profil działania BCOPW.

  Dokładne informacje w regulaminie konkursu TUTAJ

  UWAGA! wydłużamy termin nadsyłania prac.

  Projekty należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Zespół ds. Wspierania  Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu ul. Gdańska 5, 85-005 Bydgoszcz z dopiskiem „Konkurs na projekt logo BCOPW” lub dostarczyć osobiście.

  Komisja konkursowa dokona wyboru najlepszego projektu, a zwycięzca otrzyma nagrodę rzeczową o wartości 1800 zł.

  Czekamy na zgłoszenia!

  Więcej o BCOPW i jego działalności TUTAJ