logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  VI Bydgoskie Forum Inicjatyw Pozarządowych - 7 października
  W piątkowe południe, 7 października 2022, przywitamy się z gośćmi VI Bydgoskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych. Tegoroczna edycja połączona będzie z czwartymi urodzinami Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu przy Gdańskiej 5. Po przerwie cowidowej, która wymusiła realizację wydarzenia w formule zdalnej, wracamy do spotkania bezpośredniego, choć dla wszystkich zainteresowanych prowadzona będzie także transmisja na naszym profilu Facebook.


  Jak co roku stwarzamy okazję do spotkań przedstawicieli różnych organizacji, do wymiany doświadczeń, do sieciowania lokalnych NGO, społeczników oraz aktywistów z Bydgoszczy.

  Podczas Forum ogłoszone zostaną także wyniki konkursu Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Bydgoskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na najlepszą bydgoską inicjatywę pozarządową „Przechodzący przez rzekę”. W ubiegłych latach prestiżowe wyróżnienie otrzymały projekty organizacji takich jak Chorągiew Kujawsko-Pomorska ZHP, Stowarzyszenie Niesienia Pomocy Potrzebującym „Dzięki Wam” czy Fundacja „Nasza Tradycja”. Kogo oklaskiwać będziemy w tym roku? Odpowiedź kryje się zalaminowanej kopercie, której otwarcia będziemy wspólnie świadkami właśnie 7 października przy Gdańskiej 5.

  W czasie spotkania nie zabraknie nawiązania do obecnej sytuacji międzynarodowej. Forum odbędzie się pod hasłem: „Prawa człowieka – nasze prawa, nasze obowiązki”, a przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz eksperci zostaną zaproszeni do udziału w dyskusji panelowej dotyczącej sytuacji uchodźców w Bydgoszczy.

  Ważną częścią Forum będą uroczyste podziękowania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów miejskich programów Bydgoska Rodzina 3+ i Bydgoska Karta Seniora. Doceniamy w szczególności ich aktywny udział w największych programowych i prowadzonych w formule otwartej przedsięwzięciach: Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych, zapoczątkowanej w tym roku Senioriadzie – tygodniu międzypokoleniowym oraz Dniu z Rodziną, będącym kontynuacją wcześniejszego Forum Dużej Rodziny.

  W części szkoleniowej dużo praktycznej wiedzy. Tym razem o zmianach podatkowych i ich konsekwencji dla organizacji pozarządowych opowie Mariusz Gotowicz – ekspert w dziedzinie doradztwa podatkowego. Dodatkowo uczestnicy Forum skorzystać będą mogli z bezpłatnej porady innych ekspertów m.in. prawnika, księgowej oraz doradcy kluczowego, a także skonsultować przyszłoroczny Program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi, jak i zapoznać się z programem pomocowym na rzecz wsparcia bydgoskich seniorów.


  (na zdjęciach Forum z roku 2018)

  Ponadto tegoroczne Forum będzie okazją do urodzinowego podsumowania działalność Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. Obchodzimy bowiem skromne czwarte urodziny, z nieskromnymi planami, ambicjami i marzeniami – zawsze z Wami i dla Was.

  Reprezentantów organizacji pozarządowych zainteresowanych obecnością na Forum prosimy o zgłaszanie udziału pocztą elektroniczną, na adres: ngo@um.bydgoszcz (z  podaniem nazwy organizacji i liczby osób) lub telefonicznie: 52 5859 445. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność.

   

  PROGRAM FORUM

  piątek - 7 października
  Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, ul. Gdańska 5


  12.00 Oficjalne rozpoczęcie
  wydarzenia, powitanie zaproszonych gości

  12.15 Wręczenie podziękowań dla organizacji pozarządowych za udział w Pikniku Bydgoskich Organizacji Pozarządowych oraz w Senioradzie – tygodniu międzypokoleniowym, jak również partnerom Karty Dużej Rodziny – uczestnikom Forum Dużej Rodziny

  12.30 Rozstrzygnięcie Konkursu na najlepszą bydgoską inicjatywę pozarządową „Przechodzący przez rzekę”

  12.45 „Prawa człowieka/uchodźcy w obliczu wojny”,
  panel dyskusyjny
      
  13.30 Przerwa kawowa. Tort urodzinowy „4 lata BCOPW”,
  sieciowanie, rozmowy kuluarowe

  14.00 Korpus Wsparcia Seniorów – program pomocy bydgoskim seniorom-wolontariat pomocowy – prezentacja Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Biuro Aktywności Społecznej

  14.30 Co nowego w podatkach dla organizacji pozarządowych?
  Mariusz W. Gotowicz Doradca Podatkowy Prezes Spółki Doradztwa Podatkowego

  15.00 Zakończenie


  Podczas Forum przy stolikach obywatelskich będą pełnić dyżur:
  prawnik, księgowa, doradca kluczowy dla organizacji pozarządowych (OWES), przedstawiciele: Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Bydgoszczy, Bydgoskiej Rady Seniora, Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy.

  Odbędą się konsultacje projektu programu współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku. Zobaczyć będzie także można wystawę zdjęć akcja pomocy dla Ukrainy oraz zgłosić się do wolontariatu na rzecz wsparcia seniorów.