logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

    Ogłaszamy konkurs na prowadzenie magazynów pomocy Bydgoszcz-Ukrainie w 2023 roku
    Konkurs ma na celu wyłonienie organizacji pozarządowych, które przy dofinansowaniu z budżetu Miasta Bydgoszczy poprowadzą punkty zbiórki rzeczowej, magazynowania darów i dystrybucji pomocy rzeczowej, której odbiorcami będą obywatele Ukrainy, którzy stali się uchodźcami w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.


    W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w 2023 roku w Bydgoszczy funkcjonować będą punkty pomocy obywatelom Ukrainy, posługujące się oficjalną nazwą własną „Bydgoszcz Ukrainie - miejski magazyn darów”.

    Szczegółowe informacje dotyczące zasad konkursu i możliwość złożenia oferty udostępniamy za pośrednictwem serwisu Witkac.pl - TUTAJ

    Na oferty czekamy do 26 stycznia. Pula środków przeznaczonych na  realizację konkursu wynosi 72 000 zł.