logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Maj równości, różnorodności i praw człowieka
  Zapraszamy na wydarzenia w ramach maja równości, różnorodności i praw człowieka.

  Rok 2022 decyzją Rady Miasta Bydgoszczy ogłoszony został Rokiem Praw Człowieka. Między innymi w ramach tej inicjatywy, ale także kontynuując wcześniejsze wydarzenia związane z ogólnie rozumianą sferą tolerancji czy wielokulturowości - świętujemy w Bydgoszczy maj, jako miesiąc równości, różnorodności i praw człowieka.

  Równość, różnorodność, prawa człowieka - to piękne i ważne hasła, to jednak także zadania i wyzwania, wymagające naszej uwagi, otwartości, ale również kompetencji i wiedzy. Dlatego w harmonogramie majowych wydarzeń znalazły się zarówno spotkania, dyżury, warsztaty, jak i działania kulturalne, którymi obejmujemy wiele pokoleń - od dzieci, po seniorów.

  Wszystkie wydarzenia odbywają się Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Gdańskiej 5.

  Budujmy razem wrażliwość wokół idei praw człowieka.  Każdy z nas marzy o świecie przyjaznym, o pozytywnych relacjach między ludźmi, o wzajemnym zrozumieniu. Chcemy kształtować wokół siebie środowisko wspólnych wartości, w którym, jeśli nawet nie zawsze się zgadzamy, potrafimy się różnić pięknie, a z różnic czerpać wielorakie inspiracje, motywacje i mądrość.

  Program ma charakter otwarty. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką równościową, do włączenia się w obchody. Każda inicjatywa jest mile widziana. Z przyjemnością udostępnimy na jej realizację przestrzeń BCOPW przy ul. Gdańskiej 5. (kontakt: Agnieszka Ćwiklińska, Tel. 52 58 59 109, agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl). Inicjatywa ma mieć swoją kontynuację w przyszłych latach, zatem już dziś zachęcamy zarówno do udziału w tegorocznych, jak i planowania przyszłych projektów, w duchu Maja Równości, Różnorodności i Praw Człowieka.

  HARMONOGRAM WYDARZEŃ

  4 maja, godz. 11.30 - „Razem raźniej” Bydgoska Rada Seniora – spotkanie z seniorami z Ukrainy, sala nr 4 BCOPW

  6 maja, godz. 16.00-18.00  – Międzynarodowe warsztaty dla dzieci i młodzieży "Sztuka mehendi" – malowanie henną - Stowarzyszenie Slavos, sala konferencyjna BCOPW, zapisy pracownia.slavos@gmail.com

  7 maja, godz. 10.30-12.00 - Wsparcie psychologiczne dla osób pomagającym Uchodźcom - grupa wsparcia dla wolontariuszy, zgłoszenie na maila: karolina.jaruszewska@um.bydgoszcz.pl, sala nr 4 BCOPW

  10 maja, godz. 18.00 -19.00 – Dyżur Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, sala nr 2 BCOPW

  10 maja, godz. 11.00-13.00  – Dyżur Bydgoskiej Rady Seniorów, sala nr 4 BCOPW - dyżur telefoniczny 52 5859 288

  11 maja, godz. 11.30 - „Razem raźniej” Bydgoska Rada Seniora – spotkanie z seniorami z Ukrainy, spotkanie otwarte, sala nr 4 BCOPW

  13 maja, godz. 10.30 - Inauguracja „półki równościowej” w biblioteczce BCOPW – Webinar „Książką w dyskryminację” - wydarzenie online*

  13 maja, godz. 12.00-14.00 - "Empatia na styku kultur" - Warsztaty z zakresu  wielokulturowości dla młodzieży – prowadzenie Anna Wróblewska-Zawadzka, Wiceprzewodnicząca Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, sala konferencyjna BCOPW, zapisy agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl*

  14 maja, godz. 10.30-12.00 - Wsparcie psychologiczne dla osób pomagającym Uchodźcom - grupa wsparcia dla wolontariuszy, zgłoszenie na maila: karolina.jaruszewska@um.bydgoszcz.pl, sala nr 4 BCOPW

  17 maja, godz. 17.00-19.00 - Krąg równości i różnorodności - warsztaty doświadczania dla organizacji pozarządowych i osób pracujących z ludźmi – prowadzenie Danuta Milewska, sala nr 4 BCOPW, zapisy agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl*

  18 maja, godz. 11.30 - „Razem raźniej” Bydgoska Rada Seniora – spotkanie z seniorami z Ukrainy, sala nr 4 BCOPW

  18 maja, godz. 17.00-19.00  - „Akceptacja różnorodności w rodzinie” – warsztaty z psychologiem – prowadzenie Dominika Czarnecka-Pijarowska, zapisy agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl, sala nr 4 BCOPW*

  18 maja, godz. 17.00 -"Tęcza. Sensoryczne spotkanie z książkami i najmłodszymi w formule CzyTamŚwiat -  Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, zapisy agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl*

  20 maja, godz. 16.00-18.00 - Stowarzyszenie Stan Równości – konsultacje LGBT+, sala nr 4 BCOPW, spotkanie otwarte

  21 maja, godz. 10.00-14.00  – Pisanie listów do białoruskich więźniów politycznych - Społeczność białoruska Miasta Bydgoszcz, sala konferencyjna BCOPW, spotkanie otwarte

  21 maja, godz. 10.30-12.00 - Wsparcie psychologiczne dla osób pomagającym Uchodźcom - grupa wsparcia dla wolontariuszy, zgłoszenie na maila: karolina.jaruszewska@um.bydgoszcz.pl, sala nr 4 BCOPW

  23 maja, godz. 11.00 – „Dyskryminacja seniorów” - warsztaty dla seniorów, sala nr 4 BCOPW

  23 maja, godz. 15.00-19.00  - "Katapulta - odskocznia od trudnej rzeczywistości" - Fundacja Dignitate Spotkanie integracyjno-rekreacyjne, wspierające opiekunów osób niepełnosprawnych, sala kolumnowa BCOPW

  24 maja, godz. 18.00 - Wykład „ Wprowadzenie do praw człowieka” – Michał Bomastyk, spotkanie otwarte, sala konferencyjna BCOPW*

  25 maja, godz. 11.30 - „Razem raźniej” Bydgoska Rada Seniora – spotkanie z seniorami z Ukrainy, spotkanie otwarte, sala nr 4 BCOPW

  25 maja, godz. 10.00-11.30  - Wielokulturowe spotkanie mam inicjujące cykliczne spotkania mam z różnych stron świata, które mieszkają już od jakiegoś czasu w Bydgoszczy, sala konferencyjna BCOPW

  26 maja – Maj Mam – „Matka też człowiek – prawa człowieka prawa mam” (szczegóły wkrótce)

  26 maja, godz. 17.00-19.39 – „Poznajmy ukraińska cyrylicę” - warsztaty językowe Stowarzyszenie Slavos, sala konferencyjna BCOPW, zapisy pracownia.slavos@gmail.com

  31 maja, godz. 16.00-17.30 – „Zentangle - Sztuka różności”- Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym, zapisy agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl ,sala kolumnowa BCOPW*

  31 maja, godz. 16.00-18.00  – Dyżur Rady ds. osób niepełnosprawnych - dyżur telefoniczny, Krzysztof Badowski tel. 694 437 113

   

   

  Szczegółowe opisy wydarzeń:

  13 maja, godz. 10.30 - Inauguracja „półki równościowej” w biblioteczce BCOPW – Webinar „Książką w dyskryminację” - wydarzenie online

  Książki uczą wrażliwości, poszerzają nasze postrzeganie świata, opowiadają historie, które mają niezwykłą możliwość zmieniania świata. Literatura niesie w sobie czułość i empatię, buduje mosty i uczy, że możemy się spotkać w najbardziej nieoczekiwanych przestrzeniach solidarności. Na naszej „półce równościowej” BCOPW znajdują się książki o tematyce antydyskryminacyjnej, uczące empatii, szerzące wiedzę o prawach człowieka i wspierające emancypację mniejszości. Będące źródłem opowieści o świecie dla młodszych i starszych. 

   

  13 maja, godz. 12.00-14.00 - "Empatia na styku kultur" - Warsztaty z zakresu  wielokulturowości dla młodzieży – prowadzenie Anna Wróblewska-Zawadzka, Wiceprzewodnicząca Bydgoskiej Rady ds. Równego Traktowania, sala konferencyjna BCOPW, zapisy agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl

  Celem spotkania jest uwrażliwienie osób uczestniczących na sytuację ludzi z doświadczeniem uchodźstwa lub migracji, usystematyzowanie wiedzy na ten temat oraz kształtowanie postawy otwartości na kontakt z przedstawicielkami i przedstawicielami innych kultur bez stereotypów i uprzedzeń.

   

  17 maja, godz. 17.00-19.00 - Krąg równości i różnorodności - warsztaty doświadczania dla organizacji pozarządowych i osób pracujących z ludźmi – prowadzenie Danuta Milewska, sala nr 4 BCOPW, zapisy agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl

  Kultura kręgu opiera się na takich wartościach jak: zaufanie, uważność, szacunek, miłość, poufność, przejrzystość, zaangażowanie, obecność. Dzięki temu, zbierając się w kręgu, dzielimy się swoją prawdą, tym, co jest dla nas w danym momencie ważne, aktualne, żywe, oraz słuchamy innych i tego, co dla nich jest ważne, aktualne i żywe. 

  Na spotkaniu doświadczymy kręgu jako narzędzia do pracy z różnymi społecznościami. Poczujemy, jak to jest w kręgu dawać możliwość stwarzania takiego obrazu różnorodności, gdzie różne głosy są możliwe, słyszalne, wyrażone. Druga część spotkania będzie o równości i o tym, w jaki sposób krąg takie doświadczenie umożliwia, bazując na pracy z naszymi zmysłami. 

  Danuta Milewska – dzieli się z ludźmi swoją kreatywnością i mocą inspirowania. Posługuje się różnymi mediami, m.in.: tekst, performance, obraz fotograficzny, dźwięk, wystawa, krąg. 

  Od ponad 15 lat współpracuje z sektorem NGO jako  członikini rady programowej, artystka i kuratorka.

  Praktykuje różne formy pracy z ciałem, oddechem i emocjami, takie jak: obecność, taniec intuicyjny, medytacje w ruchu oraz relaksacje, także z instrumentami, głosem i elementami jogi. 

  Prowadzi prywatne ceremonie dla kobiet oraz kręgi kreatywności, gdzie pracuje z Żywiołami, głosem i roślinami. 

   

  18 maja, godz. 17.00 – "Tęcza. Sensoryczne spotkanie z książkami i najmłodszymi w formule CzyTamŚwiat -  Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz, zapisy agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl

  To spotkanie dla dzieci w wieku od 1,5 do 7 lat i ich opiekunów.  

  Na nim poznamy najlepsze książki dla najmłodszych, mówiące o pięknie różnorodności.

  #CzyTamŚwiat to autorska formuła sensorcznego czytania Lucyny Brzezinskiej-Eluszkiewicz (laureatki Nagrody za Upowszechnianie Cztelnictwa w konkursie Książka Roku 2021, Polskiej Sekcji IBBY (ang. International Board on Books for Young People).

  W ramach #CzyTamŚwiat dzieci zmysłami doświadczają treści poznanych w książkach, tak by książki kojarzyły się im, teraz i w przyszłości, z wszystkim, co najciekawsze i najprzyjemniejsze.

  Dzieci tu dotykają, patrzą, słuchają, wąchają, smakują... często się brudzą, dlatego warto mieć dla nich ubrania na zamianę.

  Spotkanie poprowadzi Lucyna Brzezinska-Eluszczkiewicz z Fundacji 12 Kamienica i profilu https://www.facebook.com/Tuczytam.Kamienica12/

   

   

   

  18 maja, godz. 17.00-19.00  - „Akceptacja różnorodności w rodzinie” – warsztaty z psychologiem – prowadzenie Dominika Czarnecka-Pijarowska, zapisy agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl, sala nr 4 BCOPW

  Jak postrzegamy naszą rodzicielską rolę? Strzeżemy norm,mamy oczekiwania na temat tego, jak "powinno być"... Tymczasem warto nauczyć się dostrzegać zalety różnorodności i zaakceptować fakt, że nasze dzieci są odrębnymi od nas istotami, które prowadzimy ku dorosłości najlepiej jak potrafimy. Na warsztatach porozmawiamy o tym, co to znaczy "normalny", będzie o spektrum, wysokiej wrażliwości i niebinarności. Zahaczymy o tym, co dzisiaj znaczy połączenie wyrazowe "normalna rodzina". I czy w ogóle warto tak mówić?

  Dominika Czarnecka-Pijarowska – pedagożka, trenerka, terapeutka, pracuje w nurcie TSR- terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, nauczycielka, mama trójki dzieci. Prowadzi seminaria inspirujące, warsztaty, webinary, udziela wsparcia indywidualnego i konsultacji w „Ku bliskości”. Prowadzi psychoedukację. W swojej pracy bazuje na filozofii rodzicielstwa bliskości, pedagogice Jespera Juula, wykorzystuje porozumienie bez przemocy i rodzicielstwo przez zabawę.

   

  24 maja, godz. 18.00 - Wykład „ Wprowadzenie do praw człowieka” – Michał Bomastyk, spotkanie otwarte, sala konferencyjna BCOPW

  Czym są prawa człowieka? Jakie są prawa człowieka? Czy można je utracić? Czy mogą zostać odebrane? Czy prawa człowieka czynią nas wyjątkowymi istotami? Te pytania będą nam towarzyszyły podczas wykładu, którego celem nie jest tylko opowiedzenie o prawach człowieka, ale także wspólna dyskusja na temat tworzenia otwartego i włączającego społeczeństwa, bez dyskryminacji. Ochrona i przestrzeganie praw człowieka to niezbędne elementy układanki, polegającej na tworzeniu inkluzywnej rzeczywistości.
  Jest to fundament, na którym możemy budować lepszy świat.

  Michał Bomastyk – filozof i edukator; prezes Fundacji Instytut Przeciwdziałania Wykluczeniom, której celem są działania na rzecz budowania równościowego i włączającego społeczeństwa. Ponadto, jest doktorantem w Instytucie Filozofii UMK w Toruniu i jedną z osób koordynujących Toruńską Grupę Lokalną Amnesty International oraz Poradnię dla Równości UMK.

   

  25 maja, godz. 17.00 – "Tęcza. Sensoryczne spotkanie z książkami i najmłodszymi w formule CzyTamŚwiat -  Lucyna Brzezińska-Eluszkiewicz

  To spotkanie dla dzieci w wieku od 1,5 do 7 lat i ich opiekunów.  

  Na nim poznamy najlepsze książki dla najmłodszych, mówiące o pięknie różnorodności.

  #CzyTamŚwiat to autorska formuła sensorcznego czytania Lucyny Brzezinskiej-Eluszkiewicz (laureatki Nagrody za Upowszechnianie Cztelnictwa w konkursie Książka Roku 2021, Polskiej Sekcji IBBY (ang. International Board on Books for Young People).

  W ramach #CzyTamŚwiat dzieci zmysłami doświadczają treści poznanych w książkach, tak by książki kojarzyły się im, teraz i w przyszłości, z wszystkim, co najciekawsze i najprzyjemniejsze.

  Dzieci tu dotykają, patrzą, słuchają, wąchają, smakują... często się brudzą, dlatego warto mieć dla nich ubrania na zamianę.

  Spotkanie poprowadzi Lucyna Brzezinska-Eluszczkiewicz z Fundacji 12 Kamienica i profilu https://www.facebook.com/Tuczytam.Kamienica12/

   

  31 maja, godz. 16.00-17.30 – „Zentangle - Sztuka różnorodności”- Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym, zapisy agnieszka.cwiklinska@um.bydgoszcz.pl ,sala kolumnowa BCOPW

  Poznamy technikę zentangle, czyli rysunek wypełniony różnorodnymi wzorami. Stąd zentangle pięknie wpisuje się w ideę różnorodności. Wzory i desenie, mimo że są zupełnie inne, tworzą jedną całość. Tak jak i cały świat, dzięki swojej różnorodności inspiruje, wzbogaca i zachwyca.