logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Korpus Wsparcia Seniorów - pomożesz?
  Czas pandemii pokazał, jak wielki potencjał drzemie w wolontariuszkach i wolontariuszach, zmotywowanych, zmobilizowanych i gotowych nieść pomoc potrzebującym. Już w marcu 2020 roku Bydgoszcz uruchomiła akcję „Zakupy dla seniora”, w której ponad 100 dzielnych wolontariuszy wsparło starszych mieszkańców. Program „Korpus Wsparcia Seniorów” czerpie z tamtych doświadczeń i rozszerza zakres działań.


  Prowadzimy stały nabór wolontariuszy. Regularną pomoc seniorom koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przyjmujący zgłoszenia od osób w potrzebie. Co ważne, do wolontariatu w projekcie zapraszamy nie tylko osoby młode, ale także samych seniorów. Bo wiadomo, że swój swego najlepiej zrozumie :)

  Głównym celem projektu jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzącym samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkającym z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

  Pomoc w ramach projektu udzielana jest wyłącznie seniorom, których faktyczne potrzeby zostały zweryfikowane przez pracownika socjalnego, a poziom samodzielności osoby wspieranej nie wymaga usług i umiejętności specjalistycznych.

  Do współpracy zapraszamy wolontariuszy w każdym wieku – również samych seniorów. Wsparcie może mieć bowiem także charakter sąsiedzkiego i koleżeńskiego, a program sprzyja długofalowemu przeciwdziałaniu samotności, poprzez nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych.

  Zakres czynności, w których wolontariusze wspomagają seniorów, obejmuje:

      1. spacery, rozmowy, wyprowadzenie psa, wspólne spędzanie wolnego czasu,
      2. wspólne sporządzanie posiłków,
      3. utrzymanie porządku w domu,
      4. zakupy, w tym wykupienie leków,
      5. umawianie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską,
      6. załatwienie prostych spraw urzędowych, łącznie z ewentualnym dowiezieniem seniora do instytucji.

  Program „Korpus Wsparcia Seniorów” uruchomiony został przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Wolontariuszom, w ramach podpisywanego porozumienia, zapewniamy ubezpieczanie NNW i OC, zwrot kosztów dojazdów do seniora, środki higieny osobistej oraz zaświadczenie o pracy wolontariusza. W Bydgoszczy program koordynuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Biurem Aktywności Społecznej Urzędu Miasta.

  W ramach projektu wolontariusz nabiera doświadczenia w pracy z osobami starszymi we współpracy ze specjalistami z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Doświadczenie takie może być przydatne w wypełnianiu wielu ról społecznych, jak i zawodowych. Zaangażowanie czasowe wolontariusza ustalane będzie indywidualnie, na elastycznych zasadach przez wyznaczonego przez Urząd Miasta koordynatora wolontariatu w projekcie.

  Trwa stały nabór wolontariuszy.
  Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie 887 507 726

  (w dni powszednie w godz. 12.00-16.00)
  oraz mailowo: wspierajseniora@mopsbydgoszcz.pl