logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Konkurs na prowadzenie "Welcome Desk" w BCOPW rozstrzygnięty
  Ogłaszamy wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu informacyjnego Welcome Desk w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy (BCOPW) w 2023 roku”.


  Otwarty konkurs ofert wygrało ponownie (trzeci rok pod rząd) Stowarzyszenie Feliks z Bydgoszczy, które złożyło ofertę realizacji zadania publicznego spełniającą wszystkie podstawowe założenia konkursu. Stowarzyszenie Feliks jest dobrze znaną organizacją pozarządową, która od dwóch lat, tj. od 2020 r., w ramach przedmiotowego zadania publicznego, z dofinansowaniem z budżetu Miasta Bydgoszczy, prowadzi punkt informacyjny tzw. „Welcome Desk” w budynku BCOPW przy ul. Gdańskiej 5. Dotychczasowa współpraca przebiegała pozytywnie, wcześniejsze zadania publiczne zostały rozliczone poprawnie, a zakładane rezultaty zrealizowane.

  Warto zaznaczyć, że osoby zatrudnione przez Stowarzyszenie Feliks do obsługi tzw. „Welcome Desk” cieszyły się zawsze dobrą opinią innych organizacji pozarządowych.

  Oferta Stowarzyszenia Feliks była jedyną złożoną w postępowaniu konkursowym, na realizację zadania w 2023 r. Miasto Bydgoszcz przewidziało kwotę 120 tys. zł.

  W ramach zadania oferent zapewni m.in.:

  - obsługę tzw. "Welcome Desk" zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem w wymiarze godzinowym: 3364h  (6 dni w tygodniu - od poniedziałku do soboty),

  - sprawne korzystanie z zasobów BCOPW (zgodnie z regulaminem BCOPW) oraz ich udostępnianie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego,

  - dostęp do informacji dotyczących bieżącej działalności BCOPW,

  - kompleksowe wsparcie technicznego oraz organizacyjne wydarzeń organizowanych w BCOPW,

  Stowarzyszenie będzie także odpowiedzialne za kalendarz wydarzeń BCOPW, a także, we współpracy z pracownikami Biura Aktywności Społecznej, promocję jego działalności oraz kreowanie własnych wydarzeń i działań w budynku BCOPW.

  Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy nr 719/2022 z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie punktu informacyjnego Welcome Desk w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Bydgoszczy (BCOPW) w 2023 roku” - TUTAJ