logo miasta - trzy kolorowe spichrze
Translate:

  Diagnoza III sektora w Bydgoszczy - zaproszenie do współpracy.
   

  Mamy przyjemność poinformować, że obecnie na terenie miasta Bydgoszczy realizowane jest badanie „Diagnoza III sektora w Bydgoszczy”.

  Celem badania jest opracowanie raportu zawierającego diagnozę sytuacji i potrzeb bydgoskich organizacji pozarządowych, wolontariuszy oraz organizatorów wolontariatu oraz wyznaczenie ogólnych kierunków działań w zakresie współpracy Miasta Bydgoszczy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

  Badanie jest prowadzone z wykorzystaniem kilku metod badawczych, m.in. ankiet w formie on-line i formie telefonicznej oraz indywidualnych wywiadów pogłębionych i zogniskowanych wywiadów grupowych.

  W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o współpracę, w tym w szczególności o wzięcie udziału w badaniach ankietowych i wywiadach oraz pomoc w dystrybucji ankiety wśród wolontariuszy. Państwa pomoc w realizacji badania i poświęcony czas mają kluczowe znaczenie dla jego jakości.

  Przeprowadzenie badania zostało zlecone Konsorcjum firm Infondo Sp. z o.o. i Infondo Pracownia Badawcza Sp. z o.o. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu. W tym celu prosimy o kontakt z Biurem Infondo Sp. z o.o., Panią Ewą Niedzielską tel.: 734 147 689, e-mail: ewa.niedzielska@infondo.com.pl

   

  Z góry serdecznie dziękujemy Państwu za współpracę i udział w badaniu.

  Biuro Aktywności Społecznej
  ul. Gdańska 5, 85-105, Bydgoszcz
  ngo@um.bydgoszcz.pl
  tel. +48 (52) 58 59 237